Vad är jag ansvarig för som ägare av en produktionsanläggning?

Uppdaterad:

Du som äger ett hus med solceller är ansvarig för att din anläggning är säker samt skyldig att fortlöpande kontrollera detta. För att kunna uppfylla kravet på fortlöpande kontroll av din solcellsanläggning krävs att du har fått drift- och skötselanvisningar från den solcellsleverantör som utfört installationsarbetet. Du behöver därför försäkra dig om att företaget verkligen levererar all den dokumentation som behövs. Det kan även finnas särskilda anvisningar från tillverkaren i bruksanvisningarna, så se till att spara dessa. Om du köper en fastighet som redan har en solcellsanläggning är det viktigt att all nödvändig dokumentation följer med köpet. 

Du kan läsa mer på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Hittar du inte vad du söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?