Köper Ellevio min överskottsel?

Uppdaterad:

Nej det gör vi inte, däremot kan du få ersättning från oss gällande den nätnytta du bidrar med när du producerar mer el än vad du gör av med. Nätnytta innebär att din överskottsel matas in på elnätet till våra kunder i din närhet, kostnaderna för eltransporten minskar därmed för Ellevio och vi betalar ut ersättning till dig för detta.

Du kan även välja att sälja din överskottsel, den elhandlare du köper din el av har mottagningsplikt och måste enligt lag ta emot din överskottsel. 

Vi ber dig observera att du även behöver två avtal med ditt elhandelsföretag, ett för din konsumtion och ett för din mikroproduktion. För anläggningar upp till 100A som huvudsäkring gäller mottagningsplikt, det innebär att det elhandelsföretag du har för din konsumtion automatiskt blir mottagare för överskottselen på din produktion. Det är dock viktigt att du kontaktar din elhandlare för att säkerställa att ersättning utgår för överskottselen. 

Om du inte själv gör ett aktivt val gällande elhandelsföretag, både för konsumtion och produktion, kommer du anvisas till GodEl. 

För anläggningar över 100A gäller inte mottagningsplikt, du som kund måste därför kontakta det elhandelsföretag du önskar teckna avtal med för att säkerställa ersättning för överskottsproduktionen. 

Läs mer om ersättning vid produktion av egen el här.

Hittar du inte vad du söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?