Jag vill börja producera egen el, hur gör jag?

Uppdaterad:

Läs mer om alla steg i processen på vår samlade sida om att producera egen el 

Fundera först på om solceller funkar hemma hos dig, söderläge är optimalt för solpaneler. Speciellt om taket har 45 graders lutning. Läs mer om hur solenergi fungerar, varför du ska välja solceller och bästa läget för solceller.  

Det finns även ett antal tekniska krav för anslutning av egenproduktion, t.ex att anslutning endast får göras efter godkännande av Ellevio när en föranmälan är gjord samt att installationen enbart får utföras av behörig installatör. Läs igenom våra villkor för anslutning för att kontrollera om du uppfyller dessa krav, och kontakta sedan en behörig installatör.  

När installationen är utförd och godkänd byter vi vid behov ut din elmätare utan kostnad. Teckna sedan ett elnätsavtal för mikroproduktion (upp till 63 A) eller för egenproduktion (över 63 A) med oss och ett elavtal för din elförsäljning/överskottsproduktion.

Hittar du inte vad du söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?