Jag ska ansöka om elcertifikat, vilka uppgifter behöver jag?

Uppdaterad:

När du ska ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten behöver du ange uppgifter om Nätägaren (kan även omnämnas som Rapporterande företag). Ansökan kan se olika ut beroende på om du ansöker om elcertifikat via nätet eller om du fyller i en blankett, men uppgifterna är desamma.

Nätägare/Rapporterande företag

Organisationsnummer: 556037-7326

Namn/Firma: Ellevio AB

Adress: Box 242 07

Postnummer och Ort: 104 51 Stockholm

Telefonnummer: 0771-53 53 00

E-postadress: kundservice@ellevio.se


Kontaktperson

Namn: Mätvärden

Telefonnummer: 08-606 00 00

E-postadress: ellevio.matvarden@ellevio.se

Uppgifter om mätning

Nätområdes-id: Består av tre bokstäver, till exempel STH. Detta hittar du bland annat på din faktura, benämns som "Områdes id" 

Anläggnings-id: 18 siffror, till exempel 735 999 111 222 333 444. Detta hittar du bland annat på sista sidan på din faktura, abonnemangstyp benämns som "Mikroproduktion utan moms". OBS! Viktigt att du anger anläggnings-id till din mikroproduktion

Ediel-ID: 14900

Mäts anläggningens elproduktion per timme: JA

Rapporteras produktionen i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät?: JA 


Hittar du inte vad du söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?