Vad händer med elnätsavtalet vid dödsfall?

Uppdaterad:

Om ingen anhörig kontaktar oss för att säga upp den avlidnes elnätsavtal kommer avtalet att automatiskt övergå till dödsboet. Dödsboet kommer få information från oss några veckor efter dödsfallet och fakturan kommer i fortsättningen att skickas till dödsboet. Dödsboet står kvar som kund till dess att det har avslutats eller upplösts genom arvskifte. 

Det är bra om elnätsavtalet sägs upp i god tid före arvskiftet eftersom dödsboet behöver betala slutfakturan som kommer efter uppsägningsdagen. 

Om en anhörig ska bo kvar i bostaden, exempelvis den avlidnes maka eller make, behöver elnätsavtalet som den avlidne har haft sägas upp och ett nytt elnätsavtal tecknas. Om ingen ska bo kvar i bostaden och den ska/kommer stå tom under en period men underhållsvärme ska vara på i bostaden måste elavtalet behållas under tiden. 

Ett nytt elnätsavtal kan tecknas vid valfri tidpunkt men senast i samband med att dödsboet skiftas eller avslutas. 

Om det inte finns tillgångar i dödsboet behöver avtalet sägas upp så fort som möjligt, om fakturorna inte betalas kommer elen att stängas av i bostaden.


Fler frågor och svar om avtal & flytt

Hittar du inte vad du söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?