Det läcker olja från en kabel, vad ska jag göra?

Uppdaterad:

Det kan förekomma att det läcker olja/beck under anslutningspunkten i byggnadens elserviscentral. Det är normalt ingen fara att detta sker, kabelns funktion påverkas inte av detta.

En vanlig orsak till att olja sipprar ut på golvet är att belastningen är hög. Om du med jämna mellanrum behöver byta säkringar eller att kabel/anslutningslåda är mycket varm kan det vara en god idé att låta göra en besiktning av anläggningen. Detta behöver göras av en installatör som du anlitar, förutom inkommande kabel tillhör anläggningen dig som kund och ansvaret för denna ligger på dig.

Det du behöver fundera på är: 

  • Är anläggningen rätt dimensionerad för det behov fastigheten har idag? 
  • Är anläggningen i övrigt gott skick? 

Om svaret är ja på dessa frågor är det enda du behöver göra är att torka upp oljan från golvet så att det blir rent och snyggt igen. Om du behöver utöka kapaciteten eller byta till en mer modern serviscentral ska du anlita en installatör som sedan anmäler detta till oss på Ellevio för vidare hantering. 

Hittar du inte vad du söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?