Min mätplats har asbest, vad behöver jag göra?

Uppdaterad:

Den farligaste sorten av asbest förbjöds 1975 och ett totalförbud infördes 1982. Det innebär att din anläggning är mer än 40 år och en hel del har hänt sedan mätplatsen byggdes, både kring material och standarder. Asbest är inte ett farligt material när det sitter på plats men hantering av asbest är farligt så som att skruva, borra och såga i asbest. Då frigörs hälsofarligt damm som vi behöver skydda oss mot, samla ihop och deponera på ett säkert och kontrollerat sätt enligt arbetsmiljöverkets standard.

Vi rekommenderar följande åtgärder om du har asbest vid din elmätare: 

Om elmätaren är placerad inomhus på en tavla eller platta av asbest bör du flytta ut elmätaren till ett fasadmätarskåp. Du behöver kontakta ett behörigt elinstallatörsföretag som gör en föranmälan gällande servisändring och sen gör installationen. Du bekostar själv elinstallatörens arbete samt det nya mätarskåpet. 

Om elmätaren är placerad utomhus i ett skåp innehållande asbest rekommenderar vi dig att byta skåp. Du behöver kontakta ett behörigt elinstallatörsföretag som gör en föranmälan gällande servisändring och sen gör installationen av det nya skåpet. Du bekostar själv elinstallatörens arbete samt det nya mätarskåpet. 

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida om hur du hanterar rivning av asbest på korrekt sätt, du behöver anlita ett auktoriserat saneringsföretag.

Du hittar även mer information på Elsäkerhetsverkets hemsida, samt kan läsa mer om hur du förhåller dig till asbest och vad det finns för regler kring elmätarskåp.


Hittar du inte vad du söker?

Kontakta oss här

Hjälpte den här sidan dig?