Välkommen till Flytthjälpen

Vad händer om jag inte tecknar ett nytt elnätsavtal i tid, när jag ska flytta in?

Du riskerar att din nya bostad redan är eller kommer att bli strömlös i samband med att du flyttar in. Vi är inte ansvariga för eventuella skador som kan uppstå vid en frånkoppling på grund av att du inte tecknat ett elnätsavtal i tid.

Ring vår kundservice på 0771-53 53 00 så hjälper vi dig med ett nytt elnätsavtal och att koppla in elen. Tänk på att återinkoppling kan ske tidigast en arbetsdag efter att vi tecknat ett avtal. Om du eller annan person behöver vara hemma eller inte beror på vilken typ av mätare du har och om du har tillgång till den. En tekniker kan därför komma att kontakta dig för att boka en tid som passar. Vi kan också ta ut en kostnad för arbetet vi utför.

Vad händer om jag inte säger upp elnätsavtalet i tid, när jag flyttar ut?

Om du inte säger upp ditt elnätsavtal, och ingen ny kund har anmält inflytt på adressen, är du fortfarande betalningsansvarig och fortsätter få fakturor från oss. Det är därför viktigt att du säger upp ditt avtal i tid.

Vad ska jag göra för att vara helt säker på att jag har el i min nya bostad?

För att du ska ha el i din nya bostad krävs det att du tecknar två avtal:

  1. Avtal för elnätet (elnätsavtal). Om du flyttar in i något av våra elnätsområden gör du det enkelt här på flytthjälpen.
  2. Avtal för den el som du kommer att använda (elavtal).
    1. Du väljer själv – du kan själv jämföra på elpriskollen.se
    2. Om du inte väljer – får du ett anvisningsavtal. Vi har avtal med Fortum Markets.
      Det kan ofta vara dyrare än om du väljer själv.

Jag är osäker på vilket elnätsföretag jag ska teckna nytt avtal hos?

nätomraden.se  kan du se om din nya adress ligger inom vårt elnätsområde eller inte. Om vi äger elledningarna behöver du ingå ditt elnätsavtal med oss.