Välkommen till Flytthjälpen

När du ska flytta behöver du alltid säga upp elnätsavtalet för din gamla bostad och teckna ett nytt elnätsavtal för din nya bostad. Det gäller även om du gjort en flyttanmälan hos adressändring eller ändrat din folkbokföringsadress hos Skatteverket.

Du kan enkelt registrera din flytt själv i Flytthjälpen med några få klick. Det tar enbart ett par minuter!

Vad händer om jag inte tecknar ett nytt elnätsavtal i tid?

Du riskerar att din nya bostad redan är eller kommer att bli strömlös i samband med att du flyttar in. Vi är inte ansvariga för eventuella skador som kan uppstå vid en frånkoppling på grund av att du inte tecknat ett elnätsavtal i tid.

Ring vår kundservice på 020-46 00 00 så hjälper vi dig med ett nytt elnätsavtal och att koppla in elen. Tänk på att återinkoppling kan ske tidigast en arbetsdag efter att vi tecknat ett avtal. Om du eller annan person behöver vara hemma eller inte beror på vilken typ av mätare du har och om du har tillgång till den. En tekniker kan därför komma att kontakta dig för att boka en tid som passar. Vi kan också ta ut en kostnad för arbetet vi utför.

Vad händer om jag inte säger upp elnätsavtalet i tid?

Om du inte säger upp ditt elnätsavtal, och ingen ny kund har anmält inflytt på adressen, är du fortfarande betalningsansvarig och fortsätter få fakturor från oss. Det är därför viktigt att du säger upp ditt avtal i tid.

Är du osäker på om nytt elnätsavtal behöver tecknas med Ellevio eller om det ska ske med något annat elnätsföretag?

elomraden.se kan du se om din nya adress ligger inom vårt elnätsområde eller inte. Om vi äger elledningarna behöver du ingå ditt nya elnätsavtal med oss.


Fler frågor och svar 

Flytta in

Anmäl helst din inflytt 5 dagar innan du flyttar in för att vara säker på att du har el på inflyttningsdagen.

Efter du tecknat ett elnätsavtal kan du välja elhandelsföretag och det elavtal som passar dig. På elpriskollen.se kan du jämföra elhandelsföretag och olika elavtal.

Flytta ut

Anmäl din utflytt i tid. Du har 5 dagars uppsägningstid. 

Flyttblad
Flyttblad snabbinfo