Solcellsbatterier: Fler husägare väljer att lagra överskottselen

Solceller

Solcellsbatteri illustration
Bland Ellevios kunder går det att se en stor ökning under förra året, av de som väljer att addera ett batteri vid installation av solceller.

I takt med att antalet husägare med solpaneler på taket ökar skaffar allt fler även lagringsmöjligheter i form av solcellsbatterier. Men hur mycket el kan en privatperson egentligen lagra? Vad kostar det? Och är det lönsamt? Ellevio reder ut.

För husägare med solceller på taket har försäljning av överskottsel till elhandelsbolag länge varit en bra affär. Men i takt med att solcellsanläggningarna blivit fler har avtalen blivit mindre lönsamma och en del husägare har valt att satsa på egen batterilagring i stället.

Skatteverket för statistik över batteriinköp eftersom det ingår i det gröna avdraget. Där har man noterat att nästan 12 000 svenskar gjort avdrag för batterier under 2022. Det motsvarar en ökning med hela sju gånger sedan 2021. Även bland Ellevios kunder går det att se en stor ökning under förra året, av de som väljer att addera ett batteri vid installation av solceller.

Magnus Westman Larsson är affärsutvecklare på Ellevio. Han tycker att solcellsbatterier är bra alternativ för de som vill bli mer självförsörjande på el, främst egenproducerad.  

– Men man ska veta att batteriet oftast inte gör en helt självförsörjande. Som privatperson kommer du ibland fortfarande behöva köpa eller sälja el mot elnätet.

Olika användningsområden

Ett vanligt solcellsbatteri har en kapacitet på 5–10 kWh. Energimängden som batteriet lagrar brukar räcka i några timmar under sommarhalvåret. Batterierna finns i flera storlekar och kostnaden varierar.

– Förra året var snittkostnaden för ett batteri strax över 60 000 kronor före avdrag. Efter avdraget hamnade man på strax över 30 000 kronor, berättar Erik Wallnér, energiingenjör, solcellsexpert och grundare av sajten Solcellskollen.se.

Erik Wallnér
Erik Wallnér.

Han räknar upp solcellsbatteriets olika användningsområden.

– Det vanligaste är att man lagrar elöverskottet från solcellsanläggningen i stället för att mata ut det på elnätet. Batteriet kan också användas vid strömavbrott. Man kan lagra elen när den är billig och använda eller sälja den när den är dyr, och på så sätt tjäna på prisskillnaden. Slutligen kan man sälja så kallade stödtjänster till Svenska kraftnät för att hjälpa till att upprätthålla balansen i elsystemet. 

Stödtjänsterna – en bubblare

Erik Wallnér kallar stödtjänsterna för en bubblare på framfart. 

– Stödtjänsterna är ett komplext samlingsbegrepp. Det handlar om funktioner vars syfte är att stötta och stabilisera kraftsystemet och snabbt reagera på ett fel eller obalans i elnätet. Stödtjänsterna kan tillhandahållas av Svenska Kraftnät på olika frekvensmarknader. Där har priserna de senaste åren legat väldigt högt, och skulle det hålla i sig kan det absolut vara en lönsam användning för husägare med eget batteri.

Han betonar dock att detta är en förhållandevis ny marknad med få aktörer. Dessutom behöver man ha specifika fabrikat på växelriktare och eventuellt köpa till extra kringutrustning för att det ska vara möjligt. 

Vill du skaffa solcellsbatteri? Tänk på det här!

  • För att garantier ska gälla bör en certifierad elektriker genomföra installationen.
  •  Passa även på att ta hjälp av en certifierad elektriker för att reda ut hur batteriet ska kopplas in då det kan påverka teknikvalet.
  • Diskutera med din elektriker var batteriet är lämpligt att placeras – praktiskt och ur ett säkerhetsperspektiv.
  • Ha i beaktning att om du kopplar upp batteriet mot exempelvis en app kan Wifi-täckning spela en roll.
  • Var ute i god tid då din elektriker behöver anmäla batteri- och solcellsinstallaton till elnätsbolaget. Det ökar sannolikheten att installationen sker smidigt och snabbt.

    Källa: Magnus Westman Larsson/Ellevio och Solcellskollen.se

”Vi vill kunna bestämma själva när vi ska köpa el”

Emanuel Wennergrund Iderström bor med fru och tre barn i ett fristående hus i Skattkärr utanför Karlstad. För en månad sedan fick familjen solpaneler på taket och i samband med det skaffade de även ett solcellsbatteri för att kunna lagra elen.

Sidan uppdaterad 29 maj 2023

Hjälpte den här sidan dig?