Beställ tillfällig urkoppling här.

Formuläret gäller för annan anläggning, mellanspänning (1-24 kV). Ej lågspänning elservis. Beställning skickas senast 10 arbetsdagar innan önskat startdatum.

Urkoppling, Arbete A

Elsäkerhetsledare

Urkoppling, Arbete B

Elsäkerhetsledare

Registrator

Eldriftledare