2021-09-27 PRESSMEDDELANDE,GAVLEBORG

Ellevio lämnar nytt bud på Edsbyns Elverk

Elnätsföretaget Ellevio lämnar idag ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AB Edsbyns Elverk. Budet omfattar hela koncernen och köpeskillingen är satt till 385 miljoner kronor. För de enskilda aktieägarnas del innebär budet en kontant ersättning om 2 111 kronor per aktie. Det motsvarar en premie om 51 procent över senaste stängningskursen.

Dela gärna