Ellevio vinner Håll Nollans arbetsmiljöpris 2021

Pressmeddelanden

Håll Nollan har utsett Ellevios säkerhetsprogram Säker arbetsplats och teamet bakom, till vinnare av 2021 års arbetsmiljöpris.

- Fantastiskt kul, ett stort grattis till hela teamet och alla våra entreprenörer som vi samarbetar med. Det är verkligen hårt och enträget arbete som belönas, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

- Vi har ett gemensamt mål – alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag på Ellevio. Det gäller alla som jobbar för oss, säger Johan Lindehag.

Fyraårigt program

2017 sjösatte Ellevio ett fyraårigt internt säkerhetsprogram för att vända en negativ och tragisk trend av allvarliga, och även fatala, olyckor. Programmet har inneburit ett omfattande förändringsarbete. Att förändra olycksstatistiken var givetvis viktig då en människa alltid döljs bakom varje siffra. Men för att långsiktigt vända en negativ trend var det angeläget att också bygga en stark säkerhetskultur.

- Genom ett ordentligt förarbete, starkt stöd från styrelse och ledning, ett tvärfunktionellt team med en tydlig vision och handlingsplan och med mycket tålamod har de allvarliga olyckorna kontinuerligt minskat fram till idag, säger Marie Nygren Bonnier, hållbarhetschef på Ellevio.

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder.

Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure. Läs mer på ellevio.se

Sidan uppdaterad 8 januari 2022

Hjälpte den här sidan dig?