Ellevio i Almedalen

Sällan har energifrågor varit så centrala i den svenska samhällsdebatten som 2022. Klimatkris, elektrifiering, energipriser och inte minst prognoser som pekar på ett dramatiskt ökat behov av el har minst sagt intensifierat energidebatten i Sverige. Detta kommer naturligtvis att starkt prägla även årets upplaga av Almedalsveckan i Visby.

Vi på Ellevio arrangerar två egna seminarier under veckan på Arena Energi. Flera personer från vår ledning finns på plats och medverkar i både egna och andras seminarier och finns tillgängliga för spontana möten och samtal.

Almedalen_2000x1125.jpg

Hur ska vi betala för de nya elnäten?

Dag: Tisdag 5 juli

Tid: klockan 12.30–13.15

Plats: Arena Energi, Klosterlängan vid Stora Torget, S:ta Katarinagatan 6

Att bygga ut kapaciteten i elnäten är kritiskt för både elektrifiering och klimatomställning. Samtidigt börjar stora delar av det svenska elnätet nå slutet av sin livslängd. Med dagens modell läggs hela kostnaden för omställningen på kundkollektivet. Är det en rimlig ordning även i framtiden?

Medverkande

Almedalspanel_2000x1125_Sem1.png

Panel:
Christofer Fjellner, miljömålsberedningen/ Ephi
Laura Hartman, chefsekonomen på LO
Johan Lindehag, vd, Ellevio
Annika Winsth, chefekonom Nordea

Politisk diskussion:
Anders Frimert (S), ledamot i näringsutskottet
Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson
Martin Ådahl (C), ekonomisk-politisk talesperson

Moderator:
Mia Odabas

Mer information

Hur bygger vi social acceptans för nya elnät?

Dag: Onsdag 6 juli

Tid: kl 9.15–10.00

Plats: Arena Energi, Klosterlängan vid Stora Torget, S:ta Katarinagatan 6

Utan långsiktiga lösningar för stam- och elnätsutbyggnaden i Sverige riskerar vi att få leva med skyhöga elpriser under lång tid samtidigt som den svenska klimatomställningen bromsas. Ändå blir det allt svårare att få social acceptans för nya elnät. Hur vänder vi trenden?

Medverkande

Almedalspanel_2000x1000_Sem2.png

Panel:
Li Axrup, utredningssekreterare klimaträttsutredningen
Helena Andreasson, LRF
Henrik Bergström, Ellevio
David Mjureke, WWF
Maria Röske, BayWa

Politisk diskussion:
Oliver Rykatkin, MUF
Réka Tolnai, CUF

Moderator:
Matilda Westerman

Mer information

Vill du träffa någon av oss i Almedalen, kontakta gärna:

Johan Lindehag, vd
David Bjurhall, ansvarig för reglering
Henrik Bergström, ansvarig för samhällskontakter
Kristofer Fröjd, ansvarig för strategi och affärsutveckling
Anna Lidberg, kommunikationschef
Via Annika Liedgren på telefon 070-941 68 57 eller epost annika.liedgren@ellevio.se

Andra seminarier där Ellevio medverkar:

Söndag 3 juli klockan 17:00–18:00: Unipers seminarium Sverige behöver en rivstart för elektrifiering och omställning
Det är nu det gäller. Klimatet, välfärden och konkurrenskraften behöver dubbelt så mycket el som idag. Klarar vi av det?
Plats: Arena Energi, Klosterlängan vid Stora Torget, S:ta Katarinagatan 6

Måndag 4 juli 09:00–09:45: Volkswagens seminarium En helt elektrifierad huvudstad
Trafiken i Stockholm kan bli tyst och helt utsläppsfri till 2030 genom en snabb elektrifiering. Men vilka investeringar, innovationer och förändringar krävs för att lyckas med det? Hur långt har vi nått idag? Vad är viktigast att göra nu?
Plats: Fordonsexpo, H51, Mobility Swedens seminarietält

Måndag 4 juli 09:00–09:45: Mobility Swedens seminarium Infrastruktur för elektrifierade transporter – hur snabbt kan vi få infrastruktur på plats?
Trafiken i Stockholm kan bli tyst och helt utsläppsfri till 2030 genom en snabb elektrifiering. Men vilka investeringar, innovationer och förändringar krävs för att lyckas med det? Hur långt har vi nått idag? Vad är viktigast att göra nu?
Plats: Fordonsexpo, H51, Mobility Swedens seminarietält

Måndag 4 juli 15:00–15:45: Sustainable Innovations seminarium Vad händer när vi ställer om alla fordon på en godsterminal till 100% eldrift?
Terminalladdning av elektriska distributionsfordon, resultat från forskning baserad på analys, tekniska lösningar och nya samverkansmodeller. Vilka är de verkliga utmaningarna? Vilka effekter krävs? Hur är samverkan med elnätbolag?
Plats: fartyg, Teaterskeppet, Lilla matsalen

Tisdag 5 juli 10:45–11:30: EPHIs seminarium Hur får vi elnät för framtiden?
Bristen på elnät är det mest akuta hotet mot elektrifieringen. Men hur löser vi det då? Och vem ska ta notan?
Plats: Donners plats 3, Donners

Tisdag 5 juli kl 15.00–17.00: Energispektrum
Tillsammans med Energiföretagen och övriga partnerföretag står Ellevio värd för Energispektrum, årets politiska energidebatt: Vad vill politiken i energifrågorna? Hur klarar vi klimatet, energiomställningen och jobben?
Plats: Arena Energi, Klosterlängan vid Stora Torget, S:ta Katarinagatan 6

Onsdag 6 juli 10:00–10:45: Energimarknadsinspektionens seminarium Kortare ledtider och stärkt konkurrenskraft för Sverige – hur når vi dit?
Nätutvecklingsprocessen beskrivs ofta som ett hinder för en snabb elektrifiering. Men hur ser den ideala nätutvecklingsprocessen ut?
Plats: Strandgatan 14, Gotlands museum, "Bildstenshallen"

Om du vill hitta fler intressnata energiseminarier, sök i Almedalsveckans officiella program.

Kontakt

Frågor om Ellevios seminarier
Anna Lidberg, anna.lidberg@ellevio.se, 070-2159626

Förfrågningar om medverkan i andra seminarier
Henrik Bergström, henrik.bergstrom@ellevio.se

Text uppdaterad: 9 juni 2022

Hjälpte den här sidan dig?