Vårt erbjudande till våra medarbetare

Våra medarbetare arbetar varje dag med att utveckla samhället och tillsammans med våra kunder forma framtidens energisystem. Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid.

Vårt mål är att Ellevio ska vara ett attraktivt och inkluderande företag, ett förstahandsval för såväl nuvarande som blivande medarbetare.

kontor_840x420.png

Företagskultur och arbetsmiljö

Vi strävar efter att skapa en företagskultur där vi överträffar kundens förväntningar och bidrar till ett hållbart samhälle. För att vi ska lyckas med våra mål är vi övertygade om att våra medarbetare behöver må bra och vara friska och därför finns alltid hälsa och säkerhet med i allt vi gör. Att arbeta förebyggande med arbetsmiljöarbete inom den psykiska, sociala och fysiska arbetsmiljön prioriterat hos oss.

 • Våra värderingar - är ledstjärnan i allt vi gör. Vi har alltid kunden i fokus och vi arbetar tillsammans för att skapa framtidens hållbara energisamhälle.
 • Kollektiv förmåga - är vår styrka att nyttja varje medarbetares kompetens på rätt sätt. Alla går en utbildning i kollektiv förmåga för att få med sig tankesättet som genomsyrar hela företaget – att tillsammans blir vi bättre.
 • Mångfald och inkludering - är en förutsättning för att vi ska lyckas med att nå våra högt uppsatta mål. Vi ser olikheter som en tillgång och därför arbetar vi aktivt med att öka vår mångfald hos våra medarbetare. Vad gäller etnicitet vill vi spegla samhället i stort. Ellevio har även en jämställdhetsgrupp med representanter från olika delar av verksamheten som har i uppdrag att lyfta dessa frågor.
 • Balans i livet - är något som Ellevio värdesätter högt. Att få livspusslet är inte alltid lätt. Vi erbjuder därför våra medarbetare bra och generösa förmåner i form av bland annat flexibel arbetstid, arbetstidsförkortning och föräldraledighetstillägg.
 • Säkerhet först. Vi har en stark nollvision och vi arbetar ständigt med att skapa en olycksfri och säker arbetsplats för alla i branschen genom att öka andelen säkra beteenden och säkra arbetsmoment, bland annat genom regelbundna utbildningar inom Beteendebaserad Säkerhet (BBS).
 • Hållbarhet är viktigt för oss. Vi arbetar därför ständigt med vårt miljömässiga-, sociala, - och ekonomiska ansvar.

Karriär och utveckling

Vi vill utvecklas tillsammans med våra medarbetare och för att säkra upp att vi har rätt kompetens, både idag och imorgon, satsar vi mycket på lärande och karriärutveckling på Ellevio. Vi erbjuder därför bland annat:

 • Karriärsutveckling. Vi utvecklar ett tydligt karriärsramverk så att du som medarbetare känner dig trygg med din utvecklings- och karriärplan.
 • Personlig utveckling. Vi har ett stort fokus på att våra medarbetare ska utvecklas. Vi erbjuder därför intern rörlighet och möjlighet till att utvecklas i den befintliga rollen.
 • Feedback-kultur. Att ge feedback till varandra är en naturlig del i vardagen. Vi arbetar ständigt med vår feedback-kultur för vi tror att det bidrar till att våra medarbetare växer både tillsammans och individuellt.
 • Ledarskapsprogram - erbjuder vi alla våra chefer.
  Våra chefer skapar förutsättningar för att vi ska bli en attraktiv arbetsgivare.

Kompensation och förmåner

Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Vi erbjuder därför ett stort förmånspaket till alla våra medarbetare med bland annat möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter, flexibla arbetstider och andra högt värderade förmåner.

 • Bonusprogram
 • Förmånsportal (Benify) med förmånliga rabatter.
 • Flexibilitet. Vi erbjuder våra medarbetare flexibel arbetstid.
 • Pension och försäkringar via Mercer.
 • Preventiv friskvård. Vi arbetar aktivt med förebyggande friskvård och vi har flera samarbetspartners inom området. Som en del av vårt preventiva friskvårdsarbete erbjuder vi löpande hälsokontroller till samtliga medarbetare.
 • Friskvårdsbidrag och fritidsförening. Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år samt möjlighet till aktiv livsstil via vår fritidsförening.
 • Förmånligt föräldraledighetstillägg
 • Arbetstidsförkortning på 46 timmar per kalenderår samt 4 klämdagar per år.

Text uppdaterad: 30 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?