Nu förstärker vi elnätet mellan Munkfors och Kil

I slutet av februari 2022 startar vårt arbete med att förstärka en av de stora regionnätsledningarna i Värmland på sträckan mellan Munkfors och Kil. Projektet pågår fram till hösten 2023, med visst efterarbete våren 2024. Arbetet innebär att gammal luftledning byts ut mot ny och på vissa sträckor i Deje och i Munkfors byts luftledning ut mot nedgrävd kabel i marken.

Hur kommer du att påverkas?

Förstärkningen innebär att risken för längre strömavbrott minskas och att möjligheterna för att installera laddstolpe för elbil och solceller ökar.
Då vi i stort sätt följer den tidigare ledningsgatan samt gräver ner delar i marken innebär den nya förstärkta ledningen minimalt nytt intrång.

Projektet ingår i en större förstärkning av regionnätet i Värmland vilket beräknas pågå fram till 2025.

Vår påverkan på plats för såväl boende som förbipasserande kan märkas genom bland annat tillfälligt sämre framkomlighet på berörda sträckor. Vi ber om din förståelse. Ledningen vi nu förstärker är föråldrad och vårt arbete säkerställer att vi kan tillgodose framtidens stora elbehov vid en energiomställning.

På varje etapp kommer vi att genomföra schaktning och kabelförläggning. Alla tider är preliminära och kan komma att ändras.

På kartan ser du sträckningen i Deje.

På kartan ser du sträckningen i Munkfors.

Ellevio har handlat upp Linjemontage som huvudentreprenör för kabelnedläggningen. Och för luftledningsentreprenaden är Dalekovod huvudentreprenör.

Har du frågor?

Har du några frågor kring projektet är du välkommen att mejla tillvåra projektledare.

Tommy Nyhlen, tommy.nyhlen@partners.ellevio.se

Jan-Olov Pallin jan-olov.pallin@ellevio.se

Text uppdaterad: 16 februari 2022

Hjälpte den här sidan dig?