Nu bygger vi ett nytt ställverk i Värtan

Nu går startskottet för en total ombyggnad av ställverket i Värtan. Ellevios största stationsprojekt någonsin och unikt i sitt slag. Miljardprojektet blir en viktig pusselbit för att säkra Stockholms fortsatta elektrifiering. I över hundra år har Värtan varit ett nav i Stockholms elförsörjning och helt avgörande för stadens utveckling.

Vad gör vi?

Området Värtan, vid stadsdelen Hjorthagen, har i över 100 år varit ett nav i elförsörjningen av Stockholm. Det var här den första stora elledningen in till huvudstaden byggdes och på allvar tog elen till stan. Nu är det dags för en ny epok när Ellevio ska bygga om hela ställverksområdet för att framtidssäkra elförsörjningen. Projektet är Ellevios största stationsprojekt någonsin och unikt i energi-Sverige.

Den nya stamnätsstationen kommer att finnas på samma plats som den befintliga, men byggas in och ta mindre yta i anspråk.

Tidplan

Markarbeten startade i maj 2021 och den nya stamnätsstationen ska stå klar under 2026.

Status i arbetet november 2021

  • Jord och bergschakt för husgrunden i första etappen är lagd
  • Gjutning av husgrund för första etappen pågår
  • Byggbodar är på plats i hörnet Jägmästargatan/Lanforsvägen
  • Resning av hus startar i december

Var arbetar vi?

På kartan syns arbetsområdet för det nya ställverket.

Prenumerera på uppdateringar!

Vi uppdaterar Värtans sida varje vecka, och när arbeten planeras in med kort varsel. Fyll i din e-postadress så skickar vi uppdateringar direkt till dig!

Fakta kring projektet

  • En stamnätsstation är en anläggning som tar emot el från stamnätet och distribuerar vidare på lägre spänningsnivå via regionalt och lokalt elnät
  • I Värtan kommer el in via stamnätets kablar med 220 kV spänning. Elen transformeras sedan ner till 110 och 33 kV
  • 1918 invigdes elledningen från vattenkraftverket Untran utanför Tierp till ställverket i Värtan.
  • 1948 flyttades stationen till den tomt där den nya stationen ska byggas och vara klar 2026
  • Entreprenör i projektet är Linxon, med NCC som underentreprenör

Vilka entreprenörer arbetar åt Ellevio i detta projekt?

Ellevio har handlat upp Linxon som huvudentreprenör i projektet. Underentreprenör är NCC.

Har du frågor?

Har du några frågor kring projektet är du välkommen att mejla till vartan@ellevio.se

Här finns information från Stockholms stad om vad som kommer att ske på ytorna som inte används till den nya stationen.

Text uppdaterad: 11 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?