Elnätet på Ekerö byggs om

I februari startar vårt stora arbete med att bygga om elnätet på Ekerö. Projektet ingår i vår satsning för att förbättra elleveransen till våra kunder, genom att modernisera och förstärka elnäten runt om i landet. Projektet förväntas pågå till slutet av 2022.

Vad gör vi?

Elnätet på Ekerö behöver förstärkas och förbättras. Idag består det främst av luftledningar. Detta ökar risken för strömavbrott, vilket också drabbat Ekerö vid ett flertal tillfällen. För att klara av den elektrifiering som pågår i samhället krävs också ett förstärkt elnät. De mest utsatta luftledningarna, i mellanspänningsnätet tas nu bort och ersätts med kablar i marken. Vi kommer också att byta ut ett antal nätstationer, vilket innebär ett starkare och mer robust elnät.

Till största delen genomförs schaktning genom plöjning - en metod som är framtagen för att ha så lite påverkan på marken som möjligt.

Projektet kommer enligt nuvarande plan pågå från mars och fram till slutet av 2022, men sker i olika etapper. På kartan nedan kan du se de aktuella områdena. Tidplaner läggs in vartefter de bestäms. Vi planerar att starta på Munsö i maj.

Var kommer vi att arbeta?

På varje etapp kommer vi att genomföra schaktning och kabelförläggning. Alla tider är preliminära och kan komma att ändras.

Om du klickar på de färgade fälten kommer information upp om tidplan, på de etapper där det finns en sådan bestämd.

Hur påverkas du?

Alla berörda markägare kommer att kontaktas separat. Följande störningar kan samtliga boende i områdena beröras av:

  • Under arbetets gång kommer planerade avbrott att förekomma. Dessa aviseras i god tid via brev. Du kan också få sms vid planerade avbrott genom att registrera dig här
  • När vi förlägger kabel under vägar trycker vi kablarna under marken för att inte behöva stänga av vägen. Vissa små vägar kommer dock att få begränsad framkomlighet under kortare perioder
  • Buller från arbetsmaskiner kommer att förekomma

Ellevio har handlat upp Omexom som huvudentreprenör i projektet.

Har du frågor?

Har du några frågor kring projektet är du välkommen att mejla till ekero@ellevio.se

Text uppdaterad: 16 februari 2022

Hjälpte den här sidan dig?