Säker arbetsplats – vägen mot vår nollvision

Vi vill skapa en olycksfri och säker arbetsplats för alla genom att öka andelen säkra beteenden och säkra arbetsmoment.

Vi arbetar säkert eller inte alls

 • Vi är öppna och ärliga i alla arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.
 • Vi hjälper varandra att alltid arbeta på ett säkert sätt.
 • Vi uppmuntrar alltid säkra beteenden och förebygger risker.
 • Vi stoppar alltid osäkra arbeten.

saker_arbetsplats_840x420.png

Gemensam förståelse

 • Vi skapar ett positivt säkerhetsklimat genom kontinuerlig dialog, kommunikation och handlingar mellan alla organisationsnivåer i företaget och våra uppdragstagare.
 • Ambitioner, prioriteringar och målsättningar för arbetsmiljö och säkerhet ska vara desamma på företagsnivå som på individnivå.

Engagemang och omtanke

 • Ellevio präglas av en kultur där allas engagemang och omtanke om varandra skapar en olycksfri arbetsplats.
 • Vi tar ansvar för vår egen och andras säkerhet med det gemensamma målet att alla ska komma hem oskadda från jobbet.

Ledarskap

 • Som ledare på Ellevio tar jag ett kontinuerligt engagemang och fokus på arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.
 • Alla ledare på Ellevio tar fullt ansvar för arbetsmiljö och säkerhet.

Eget ansvar

 • Jag tar ett personligt ansvar för säkerhet i mitt arbete, efterlever säkerhetsföreskrifter och beslutade arbetssätt. Detta möjliggörs genom tydliga beskrivningar av roller, ansvar och förväntade resultat.

Text uppdaterad: 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?