Samhällsengagemang och sponsring

Vi tror på en ljus och hållbar framtid. I den ingår en jämställd energibransch med stor mångfald, och ett livskraftigt och hållbart lokalsamhälle.

En inkluderande och jämställd energibransch med stor mångfald är bra för återväxt och utveckling, men det är också viktigt för samhället. Vi som energibolag kommer att behöva attrahera en mångfald av talanger för att klara vårt samhällsuppdrag. Sponsring och samarbeten är en viktig del av såväl Ellevios samhällsengagemang som marknadsföring samt ett sätt att engagera oss i de lokalsamhällen där vi verkar.

Vårt arbete för ökad inkludering och mångfald

Vad står i vägen för en inkluderande och jämställd energibransch med stor mångfald? Handlar det om avsaknad av förebilder? Om brist på självförtroende? Eller kan det helt enkelt bero på att tekniska yrken och arbetsplatser inte upplevs som tillräckligt attraktiva?

Vi har startat flera samarbeten och deltar i olika initiativ för att möta framtidens utmaningar inom kompetensområdet och för att få nya perspektiv på mångfalds- och inkluderingsfrågor.

Ellevios samarbeten och engagemang

50/50-fonden

Ett samarbete med Stockholms Fotbollsförbund med syfte att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund.

Female Legends

Ellevio är huvudpartner till Female Legends; ett community för tjejer och icke-binära som håller på med e-sport och spel.

ELLE-nätet

Ellevios kvinnliga nätverk för våra anställda. Ambitionen är att skapa förutsättningar för samverkan som bidrar till ökad trivsel och ett hållbart utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet.

Kraftkvinnorna

Målet är att öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och styrelser i energisektorns bolag och organisationer. Med fler kvinnliga förebilder i ledande positioner kommer även fler kvinnor att attraheras till branschen.

Pepp

Pepp grundades 2012 av KTH-studenterna Edit Wallin och Karolina Eriksson med målet att inspirera fler tjejer att välja ingenjörsyrken. Från starten i Stockholm har Pepp vuxit och finns nu i hela Sverige och har omkring 70 ideella mentorer.

Information från: Ellevio, 

sidan uppdaterad 8 mars 2023

Hjälpte den här sidan dig?