Sponsring & samarbeten

Ellevio samarbetar med flera organisationer som arbetar för att flickor och pojkar ska ges samma möjligheter och samma förutsättningar från start. Organisationerna arbetar på väldigt olika sätt, vilket vi hoppas ska ge spännande dynamiska effekter i samarbetena.

Syftet med vår sponsring är

  • att engagera oss i lokalsamhället där vi verkar,
  • att visa upp Ellevio som ett företag med starka värderingar samt
  • att förtydliga ansvaret vi tar för utvecklingen av framtidens energisamhälle.

Ellevios samarbeten för ökad jämställdhet

Varför är det fortfarande mest män inom tekniska yrken? En jämnare könsfördelning och en mer jämställd energibransch är inte bara bra för återväxten och utvecklingen, det är också viktigt för samhället. Det borde vara självklart, men vad står i vägen? Handlar det om avsaknad av förebilder? Handlar det om brist på självförtroende? Eller kan det helt enkelt bero på att tekniska yrken och arbetsplatser inte upplevs som tillräckligt attraktiva?

För att få nya perspektiv på jämställdhetsfrågor samarbetar vi med organisationer med andra infallsvinklar och erfarenheter i de här frågorna än energibranschen. Vi på Ellevio har en bit kvar för att nå en jämn könsfördelning och vi behöver bredda kunskapen för att kunna förändra något. Vi behöver ta del av nya perspektiv som leder till proaktiva lösningar för att göra branschen mer attraktiv för kvinnor.

ellevio_sponsring_female_legends_840x420.png
Felmale legends

Våra samarbetspartners – Stockholms fotbollförbund och S:t Eriks-Cupen, Female Legends, ett community inom e-sporten och musiklägret Popkollo arbetar för att skapa bättre förutsättningar för tjejer att utvecklas inom fotboll, e-sport och musik. Det är områden där det idag oftast satsas betydligt större resurser på killar än på tjejer. Vi hoppas och tror att vårt samarbete kan bidra till att stärka deras verksamhet och att vi tillsammans hittar nya lösningar som kan bidra till en positiv utveckling i energibranschen och samhället i stort.

Text uppdaterad: 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?