Ny forskning kan leda till ökad solelsproduktion

Solceller

""
Bild: next2sun.de

Ett nytt forskningsprojekt på Mälardalens Högskola undersöker hur odling kombinerat med solcellsdriven elproduktion, ska ge dubbel nytta till jordbruksmark och ökad elproduktion.

Det kallas för ett agrovoltaiskt solcellssystem och betyder att man kombinerar odling och elproduktion med hjälp av solceller. Därmed får man dubbla nyttor av den använda jordbruksmarken och innebär mer lönsamma investeringar för solcellssystem. Tack vare forskningsprojektet är det första gången som ett agrovoltaiskt solcellssystem installeras och utvärderas i Sverige.

– Om man kan få fördelar både för solelsproduktionen och produktionen av den gröda man har, så skulle det öppna en helt ny marknad och kunna utnyttja nya typer av marker, säger Bengt Stridh universitetslektor, Mälardalens högskola till nyheterna på svt.se

Gynnar odlingen

Forskarna hoppas att skuggningen från panelerna ska hålla kvar markfuktigheten bättre och därmed gynna odlingen. Då behövs inte lika mycket konstbevattning, vilket gör att man även sparar vatten genom att använda det här systemet.

Solcellsmodulerna som används är dubbelsidiga vilket gör att både fram- och baksida bidrar till solelproduktionen. Mätningar kommer att göras av många olika parametrar: solinstrålning mot solcellerna och marken, lufttemperatur, solcelltemperatur, markens fuktighet, solelproduktion och tillväxt av odlad vall med gräs och klöver.

– Om vi får bra resultat kommer det att öppna en ny och sannolikt stor marknad för solceller där man kombinerar odling och elproduktion. Det skulle ge en ökad potential för solelproduktion i Sverige och bidra till att solel kan bli en betydligt större andel av Sveriges elmix än vad det är idag, menar Bengt Stridh.

Källa: mdh.se, svt.se, energinyheter.se

Fakta

Projektet beräknas sätta igång under våren 2021. Delaktiga, förutom Mälardalens högskola är Sveriges lantbruksuniversitet, Solkompaniet samt Kärrbo prästgård – som också är platsen där projektet ska utföras. Vetenskapliga samarbetspartners är Uppsala universitet och Universitá Cattolica i Italien som testar om denna typ av solcellsinstallationer även kan vara av intresse i större skala.

Projektet leds av docent Pietro Campana på MDH. Det stöds ekonomiskt av Energimyndigheten och de deltagande företagen bidrar med medfinansiering.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?