Stort intresse för ny grön obligation från Ellevio

Pressmeddelanden

Elnätsföretaget Ellevio AB (publ) har gett ut en grön obligation på 500 miljoner euro som ska finansiera projekt som bidrar till att möta EU:s klimatmål. Ellevios hållbarhetsprofil, stabila verksamhet och starka finansiella ställning mottogs särskilt väl av kapitalmarknaden.

– Vi är mycket nöjda med resultatet och den positiva feedback vi har fått, säger Jan Seveborg, finanschef på Ellevio. Den här transaktionen bekräftar marknadens förtroende för vår stabila och långsiktiga verksamhet och vårt viktiga bidrag till klimatomställningen.

Ellevio investerar kraftfullt för att möta samhällets behov av ett modernt och utbyggt energisystem. Utöver behoven att förnya befintlig elnätsinfrastruktur ökar efterfrågan på utbyggda elnät och högre kapacitet när industrin ställer om, laddinfrastrukturen byggs ut och kraftproduktionen ökar. Som ett av Sveriges största energiföretag är Ellevio avgörande för att förverkliga utvecklingen.  

Likvidbeloppet från obligationsemissionen kommer att öronmärkas för finansiering av investeringar i elnätet och i enlighet med Ellevios ramverk för grön finansiering från maj 2023. Ramverket är förenligt med EU-taxonomin och har granskats av analysinstutet ISS ESG.

Obligationen har en fast ränta och en kupong på 4,125 procent årligen, med slutförfall i mars 2034. Den är noterad på den irländska börsen (EuroNext Dublin). Transaktionen var Ellevios första publika obligation utställd i euro.

Rådgivare i transaktionen var BNP Paribas, ING Bank N.V., Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och NatWest Markets N.V.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Seveborg, Head of Treasury
Firstname.lastname@ellevio.se
+46 70 344 51 63

Sarah Östberg, Head of Financial and Sustainability Communications
Firstname.lastname@ellevio.se
+46 70 971 12 40

Om Ellevio
Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största energiföretag. Tillsammans med våra kunder tar vi en aktiv roll i resan mot ett alltmer elektrifierat samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta lösningar. Vi har cirka 750 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm och vi ägs av OMERS Infrastructure, Tredje AP-fonden, Folksam och AMF.
 

Sidan uppdaterad 7 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?