Pensionsförvaltaren AMF förvärvar 12,5 procent av aktierna i Ellevio

Pressmeddelanden

Energiföretaget Ellevio får en ny ägare i och med att den svenska pensionsförvaltaren AMF förvärvar 12,5 procent av aktierna.  

-  Vi hälsar AMF välkomna till Ellevio och ser fram emot att arbeta tillsammans framöver. AMF är en erfaren ägare vilket är bra med tanke på de stora förändringar energisystemet nu genomgår för att möjliggöra den snabba samhällsutvecklingen, säger Fredrik Persson, styrelseordförande i Ellevio.

Förutom AMF ägs Ellevio sedan tidigare av pensionsfonderna OMERS Infrastructure (50 procent), Tredje AP-fonden (20 procent) och Folksam (17,5 procent). De ställer alla långsiktigt kapital till företagets förfogande, vilket i nästa steg investeras i framtidens energisystem och kundlösningar.

- Vi uppskattar möjligheten att investera i Ellevio, ett välskött samhällsviktigt bolag med en stark hållbarhetsprofil. Som tjänstepensionsförvaltare, med en långsiktig investeringshorisont och en stabil finansiell ställning, har vi särskilt goda möjligheter att investera i tillgångar som energi och infrastruktur. Det här är en styrka för oss, eftersom det innebär att vi kan fortsätta bygga upp en god riskspridning, och skapa förutsättningar för en stabil långsiktig avkastning åt våra sparare, säger Katarina Romberg, chef alternativa investeringar AMF.  

Som ett av Sveriges största elnätsföretag har Ellevio ett långsiktigt ansvar för samhällskritisk infrastruktur och spelar en central roll i omställningen till ett elektrifierat, fossilfritt samhälle. Elsystemet ska utvecklas och dimensioneras för att fungera i många decennier framöver, vilket ställer höga krav på långsiktighet, både från företaget och dess ägare.

- Vi står inför omfattande satsningar för att förverkliga energiomställningen och klimatmålen. Alla Ellevios ägare vill, med rätt förutsättningar, möjliggöra de investeringar som krävs för att vi ska kunna fortsätta utveckla morgondagens hållbara energisystem. I gengäld ska vi erbjuda en rimlig, långsiktig och stabil värdetillväxt till pensionssystemen, säger Fredrik Persson.

AMF har förvärvat sin ägarandel av Första AP-fonden.

Kontakt för media

Sarah Östberg, Head of Financial and Sustainability Communication
Tel: 070-971 12 40
Fornamn.efternamn@ellevio.se

Jesper Liveröd, presschef
Tel: 070-929 96 23
Fornamn.efternamn@ellevio.se

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Tillsammans med kunder och partners tar vi en aktiv roll i resan mot ett elektrifierat, fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi är cirka 650 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer.  Läs mer på ellevio.se

Om AMF

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer, där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar drygt 700 miljarder kronor i aktier, fastigheter, räntebärande papper och alternativa tillgångar åt drygt 4 miljoner sparare.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?