Omtvistad elnätsreglering pausas: "Oerhört positivt för klimatomställningen"

Pressmeddelanden

Under måndagseftermiddagen meddelade Energimarknadsinspektionen (Ei) att man sätter paus för genomförandet av en ny reglering för att styra elnätsföretagens intäktsramar de kommande fyra åren. Beskedet innebär att nuvarande modell även kommer att gälla för tillsynsperioden 2024–2027.

Som ett av Sveriges största elnätsföretag har Ellevio arbetat för att en ny reglermodell utformas långsiktigt och tar höjd för de dramatiskt ökade behoven av el de kommande drygt 20 åren. I samverkan med majoriteten av Sveriges 170 elnätsföretag har Ellevio arbetat för att regleringen ger rimliga förutsättningar att finansiera och förverkliga den rusande elektrifieringen i samhället.

Ellevios vd Johan Lindehag kommenterar beskedet

– Det såg länge ut som att Energimarknadsinspektionen var på väg att införa en retroaktiv reglering som ändrade hur nätbolagens tillgångar skulle värderas, vilket i sin tur riskerade att tvärbromsa den svenska klimatomställningen. Nu behöver vi diskutera övriga delar av regleringen så att de helt nödvändiga investeringarna i en kraftfull elnätsutbyggnad kan säkerställas på lång sikt.

– Men att myndigheten nu trycker på paus i processen är oerhört positivt. Det visar att Ei hörsammat rösterna från elkunder, bransch och beslutsfattare.

– Energiföretagen kommer att behöva göra kolossala investeringar de kommande två decennierna för att förverkliga samhällets behov, och en ny reglermodell måste utformas på ett sätt som tar höjd för samhällets behov och gör det möjligt att satsa.

– Vi ser fram emot att fortsätta och fördjupa dialogen med Ei och våra branschkollegor så att vi tillsammans kan åstadkomma en stegvis utveckling av en framåtblickande, långsiktig elnätsreglering.

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef, 070-929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se 

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?