Ny jättesatsning på elnätsbatterier

Pressmeddelanden

Skissbild från batterileverantören Alfen.

Energitjänstbolaget Ellevio Energy Solutions (EES) accelererar sin offensiva satsning på batterilagring. I december skrevs avtal för nya anläggningar i Västsverige till ett sammantaget värde om flera hundra miljoner kronor, ett viktigt steg på vägen att bli marknadsledare inom energilagring.

Batterilagring är avgörande för att elsystemet ska kunna ta emot mer förnybar elproduktion, och satsningen innebär en fördubbling av installerad batterikapacitet i Sverige.

Investeringsprogrammet genomförs stegvis. Den första fasen innefattar två batterier om 15MW/15,7MWh vardera i Kungsbacka och Lindome. Dessa börjar byggas under våren 2023, följt av ytterligare av ett energilager om 40MW på en ännu inte helt beslutad plats i Mellansverige. Placeringen bestäms utifrån kapacitet i elnätet, kommunikationsmöjligheter och vilka nyttor batterierna får i energisystemet, bland annat. Projekten beräknas färdigställas under 2023 och 2024.

Fördubblad elanvändning

Klimatpolitiska mål och en rusande elektrifiering väntas mer än dubblera elanvändningen i Sverige till år 2045, från ca 140 TWh till över 300 TWh. Den snabbaste tillväxten av ny el kommer från förnybara energikällor som solenergi och vindkraft, både till land och till havs, och här spelar batteritjänster en avgörande roll. Framväxten av ett elsystem med alltmer väderberoende elproduktion innebär nya tekniska utmaningar eftersom produktionslasterna varierar stort beroende på hur mycket det blåser eller skiner. Går produktionen exempelvis ned blir det svårare att upprätthålla balansen om 50Hz i elnäten, med risk för störningar i elsystemet. Den här typen av batterier kan säkra balansen i elsystemet genom att snabbt laddas upp eller laddas ur, utöver andra funktioner för att effektivisera och säkerställa elnätsdriften.

- Batterilager är en spännande teknik med många olika nyttor för elsystemet. En fördubblad elanvändning inom drygt 20 år betyder att vi måste utveckla ett helt ekosystem med digitala lösningar, energilager, stödtjänster med mera, säger Kristofer Fröjd, chef för strategi och affärsutveckling inom Elleviokoncernen.

Rekordintresse för batterier

Under 2022 har intresset för lagringslösningar och batterier växt lavinartat. EES har växt snabbt, fått in mycket ny kompetens och inlett flera intressanta samarbeten med kunder och leverantörer. Behovet av och efterfrågan på våra energilagringstjänster är stort, under året har vi byggt upp en portfölj med investeringar och kundprojekt på flera 100 MW . Avsikten är att stärka sin position som Sveriges ledande aktör inom batteri- och lagringstjänster.

- I vår drar de nya projekten igång, men redan under 2023 kommer vi att kunna offentliggöra fler satsningar av minst samma storlek, säger Kristofer Fröjd.

Karta över elnätsbatterier i Mellansverige

KONTAKT

Jesper Liveröd, presschef 070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Om Ellevio Energy Solutions

Ellevio Energy Solutions AB är ett bolag inom Ellevio-koncernen bildat våren 2022 som är fristående från den reglerade elnätsverksamheten och verkar på konkurrensutsatta marknader. Exempel på detta är så kallade power-as-a-service-lösningar för industrikunder, fordonsladdning, samt tjänster inom energilagring och flexibilitet. Bolaget investerar också i egna energilager för att erbjuda olika typer av nyttor, bland annat frekvensreglering på stödtjänstmarknaderna. EES erbjuder innovativa energilösningar för företag och för att investera i nya lösningar som utvecklar energisystemet. I maj 2022 offentliggjorde EES sin första investering - Sveriges då största elnätsbatterisatsning på 10 MW. Anläggningen byggs nu i värmländska Grums och väntas stå klart under våren 2023.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?