Ellevio vinner Håll Nollans arbetsmiljöpris 2021

Pressmeddelanden

Håll Nollan har utsett Ellevios säkerhetsprogram Säker arbetsplats och teamet bakom, till vinnare av 2021 års arbetsmiljöpris.

- Fantastiskt kul, ett stort grattis till hela teamet och alla våra entreprenörer som vi samarbetar med. Det är verkligen hårt och enträget arbete som belönas, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

- Vi har ett gemensamt mål – alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag på Ellevio. Det gäller alla som jobbar för oss, säger Johan Lindehag.

Fyraårigt program

2017 sjösatte Ellevio ett fyraårigt internt säkerhetsprogram för att vända en negativ och tragisk trend av allvarliga, och även fatala, olyckor. Programmet har inneburit ett omfattande förändringsarbete. Att förändra olycksstatistiken var givetvis viktig då en människa alltid döljs bakom varje siffra. Men för att långsiktigt vända en negativ trend var det angeläget att också bygga en stark säkerhetskultur.

- Genom ett ordentligt förarbete, starkt stöd från styrelse och ledning, ett tvärfunktionellt team med en tydlig vision och handlingsplan och med mycket tålamod har de allvarliga olyckorna kontinuerligt minskat fram till idag, säger Marie Nygren Bonnier, hållbarhetschef på Ellevio.

Arbetet får aldrig stanna upp

- När ett arbetsmiljöarbete handlar om att skapa säkerhet där riskerna kan vara så pass allvarliga att liv och lem står på spel, då blir det tydligt att det arbetet aldrig kan avstanna, utan istället hela tiden måste utvecklas, fortsätter Marie Nygren Bonnier.

- Jag vill rikta ett stort tack för arbetet i säkerhetsprogrammet till alla involverade; Från styrelse, vd och ledningsgrupp till säkerhetsprogrammets arbetsgrupp samt alla Ellevios projektledare. Sist men inte minst också till Ellevios entreprenörer och samarbetspartners som tillsammans med oss utvecklat arbetssätt och nya sätt att samarbeta,avslutar Marie Nygren Bonnier.

"Är imponerade av Ellevio"

Ellevios säkerhetsprogram avslutades vid årsskiftet men säkerhetsarbetet fortsätter. Ett internt säkerhetsforum har skapats där man tillsammans med linjeorganisationen kommer att fortsätta att utveckla säkerhetsarbetet och säkerhetskulturen.

- Jag och juryn är imponerade av hur Ellevio är den engagerade beställare som Håll Nollan vill att alla beställare ska vara. Att arbeta strategiskt, ha ett mixat team med såväl specialister och chefer från verksamheten i kombination med uppföljning från ledningen, är det fler som skulle kunna använda sig av, säger Ulrika Dolietis, vd på Håll Nollan.

Juryns motivering lyder:

”Ett ägarskap från högsta ledningen i kombination med ett noga utvalt team visar att det går att göra skillnad genom att arbeta strategiskt med arbetsmiljöarbetet från upphandling till produktion.”

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder.

Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?