Ellevio publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

Pressmeddelanden

Ellevio AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2020. Dokumentet inkluderar även Ellevios hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport.

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska på Ellevios webbplats

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2020.

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Tillsammans med våra kunder tar vi en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder.

Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?