Ellevio och Telia i stort samarbete för smarta elnät

Pressmeddelanden

Elnätsbolaget Ellevio har skrivit ett tioårigt avtal med Telia och dotterbolaget Telia Cygate för att som första elnätsföretag i Sverige införa så kallad smart styrning i stor skala. Avtalet ingår i en stor satsning på att bygga ett av världens smartaste elnät. 550 fördelningsstationer och 8 000 nätstationer ska digitaliseras för att bland annat förebygga, minska och förkorta strömavbrotten för kunderna.

Ellevio är först ut i Sverige att digitalisera sitt elnät och införa smart styrning i den här omfattningen. Samtliga 550 fördelningsstationer och runt 8 000 av företagets 25 000 nätstationer* förses med modern utrustning som hjälper till att övervaka, styra och analysera vad som sker ute i elnätet. Satsningen kommer att förändra sättet vi distribuerar, konsumerar och till och med tänker på el i framtiden, menar Ellevios vd Johan Lindehag.

- Samarbetet med Telia är en viktig framtidssatsning för oss, den första i sitt slag för att digitalisera och automatisera nätdriften på bred front. Det här är en betydande investering i ett modernt elnät som ska klara ökad elförbrukning, högre kapacitet med färre och kortare strömavbrott, säger Johan Lindehag.

Halvera avbrottstiden för kunderna

Satsningen kommer på några års sikt innebära att företaget kan halvera kundernas avbrottstid. Strömavbrott som tidigare påverkat kunderna kommer i framtiden inte ens märkas av, tack vare automatiserad omkoppling. En stor vinst både för den enskilde kunden, men även för samhället i stort.

- Att koppla upp och digitalisera elnäten gör det möjligt för oss på Ellevio att hela tiden ha koll på vad som sker ute i elnätet och i många fall kunna agera innan det ens inträffar ett avbrott, säger Johan Löwemo, programansvarig för satsningen på smarta elnät.

Avtalet med Ellevio innebär att Telia och dotterbolaget Telia Cygate får helhetsansvar för att leverera den infrastruktur som ska användas för att koppla upp elnätet.

*Stationer i ett elnät är noderna som förbinder ledningar och kablar i elnätet samt övervakar och styr distributionen av el.

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef, 070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?