Ellevio förvärvar del i snabbväxande energi-startup

Pressmeddelanden

Energiföretaget Ellevio tar ett nytt steg i verksamhetsutvecklingen genom att förvärva 10 procent i det unga teknikföretaget Flower (före detta Krafthem). Den snabbväxande startupen hjälper till att skapa stabilitet och balans i energisystemet genom flexibilitets- och stödtjänster – ett slags virtuellt kraftverk. Något som blir viktigare när det svenska och europeiska elsystemet tillförs alltmer vind- och solenergi.

De kommande 10–15 åren kommer så gott som all ny elproduktion att komma från väderberoende kraftkällor som vind och sol. Utvecklingen ställer nya krav på elsystemet att hantera snabba och kraftiga variationer i elproduktionen och ett ojämnt inflöde av el. Det unga energiföretaget Flowers affärsidé är att balansera energisystemet med hjälp av batterier när produktion och efterfrågan på energi kommer i obalans. Genom att samla många utspridda energiresurser – allt från enskilda elbilar till storskaliga batterier – kan Flower erbjuda eltillskott när det behövs. Idén gav Flower guldmedalj i förra årets upplaga av innovationstävlingen Startup 4 Climate.

- Med Flowers teknik kan vi lättare upprätthålla den känsliga frekvensen i elnäten även när vindkraftverken producerar mindre, förklarar Kristofer Fröjd, chef för affärsutveckling på Ellevio.

Explosiv marknadsutveckling

De kommande åren förväntas elförbrukningen i Sverige och Europa öka dramatiskt. El ersätter fossila bränslen i transporter och industrier och driver ett ständigt mer teknikorienterat samhälle. Enbart i Sverige beräknas vi förbruka mer än dubbelt så mycket el inom 25 år jämfört med idag, där dagens 140 TWh ökar till omkring 310 TWh år 2045.

Och eftersom den el som kommer att tillföras elsystemet varierar, står marknaden för flexibilitets- och stödtjänster som Flower erbjuder inför en explosiv utveckling. Enligt EU-kommissionen och European Association for Storage for Energy (Ease) kommer den europeiska energimarknaden att behöva upp till 108 GW batteri- eller lagringstjänster till år 2050, med ett samlat investeringsbehov om 1 000–3 000 miljarder kronor.

Ellevio satsar på nytt verksamhetsområde

När affären nu är klar innebär det att Ellevio Energy Solutions AB, ett dotterbolag inom Elleviokoncernen, förvärvar 10 procent av Flower Infrastructure Technologies AB. Ellevio tar även plats i styrelsen för Flower.

- Vi vill genom vår satsning på energilösningar ta strategiska steg mot att erbjuda icke-reglerade, konkurrensutsatta tjänster. Vi har som ambition att växa kraftigt under kommande år med flera investeringar och nyutvecklade kunderbjudanden, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Ellevios nya verksamhetsområde, Ellevio Energy Solutions, kommer att inrikta sig på att tillhandahålla stöd från ax till limpa för företag och verksamheter som ska ställa om till en elektrifierad, fossilfri verksamhet. Med hjälp av en verktygslåda som sträcker sig bortom enbart elnätstjänster, kommer Ellevio att erbjuda helhetslösningar för industrier, batterier, flexmarknader, med mera.

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef: 070 929 96 23
Ellevios pressjour dygnet runt: 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?