Ellevio AB publicerar halvårsrapport för januari–juni 2022

Pressmeddelanden

Ellevio AB publicerar halvårsrapport för januari–juni 2022.

Ellevio AB har idag offentliggjort sin resultatrapport för det första halvåret 2022. Som ett av Sveriges största elnätsföretag har Ellevio en central roll i framtidens energiförsörjning och elektrifieringen av samhället. Halvårsrapporten kommenterar viktiga händelser i Ellevios bransch och verksamhet.

Nyckeltal

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 814 Mkr (3 675).
  • Distribuerad el uppgick till totalt 13,3 TWh (14,3).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 194 Mkr (1 229).
  • Det fria kassaflödet uppgick till 1 228 Mkr (1 110).
  • Investeringar uppgick till 1 391 Mkr (1 477).

Rapporten är tillgänglig på engelska. Ladda ner den från vår webbplats här.

För mer information, vänligen kontakta

Sarah Östberg, Head of Financial and Sustainability Communication
Telefon: +46 709 71 12 40

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har nästan 600 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna OMERS Infrastructure, Folksam, Första AP-fonden och Tredje AP-fonden.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?