Ellevio AB publicerar bokslutskommuniké för 2022

Pressmeddelanden

Bokslutskommunikén kommenterar viktiga händelser i Ellevios verksamhet under året.

Nyckeltal januari–december 2022 

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 535 Mkr (7 153).
  • Distribuerad el uppgick till totalt 25,0 TWh (27,5).
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 085 Mkr (1 973).
  • Det fria kassaflödet uppgick till 1 549 Mkr (1 194).
  • Investeringar, inklusive förvärv, uppgick till 3 345 Mkr (3 590).

Rapporten är tillgänglig på engelska på Ellevios webbplats på sidan Financial Reports and Documents.

För mer information, vänligen kontakta

Sarah Östberg, Head of Financial and Sustainability Communication
+ 46 709 71 12 40

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?