Ellevio AB publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Pressmeddelanden

Ellevio AB (publ) har idag publicerat sin års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Dokumentet innehåller även Ellevios bolagsstyrningsrapport.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska på vår webbplats.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari–31 december 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Sarah Östberg, Head of Financial and Sustainability Communication

+46 709 71 12 40, fornamn.efternamn@ellevio.se

Anna-Karin Käck, CFO

+46 703 44 51 57, fornamn.efternamn@ellevio.se

Om Ellevio
Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största energiföretag. Tillsammans med våra kunder tar vi en aktiv roll i resan mot ett allt mer elektrifierat samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta lösningar. Vi har 730 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm och vi ägs av OMERS Infrastructure, Tredje AP-fonden, Folksam och AMF. Läs mer om oss på ellevio.se eller följ oss på Facebook och Linkedin.

Sidan uppdaterad 7 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?