Ellevio AB publicerar årets investerarrapport om gröna obligationer

Pressmeddelanden

Elnätsföretaget Ellevio AB (publ) har idag publicerat sin årliga investerarrapport om bolagets gröna obligationer. Rapporten beskriver hur medel från gröna obligationer har fördelats i enlighet med bolagets ramverk för grön finansiering.

Rapporten avser januari–december 2023 och inkluderar hur medel från gröna obligationer har fördelats fram till och med mars 2024.

Elnät är grundläggande infrastruktur i alla moderna samhällen och spelar dessutom en avgörande roll i övergången till fossilfrihet. 100 procent av Ellevios omsättning 2023 är därmed förenlig med EU-taxonomin, vilket bidrar till att grön finansiering är en central och naturlig aspekt av vår finansieringsstrategi, säger Jan Seveborg, finanschef på Ellevio.

Ellevio har hittills emitterat obligationer under sitt gröna ramverk från i maj 2023 vid tre tillfällen:

  • I juni 2023 emitterades en grön obligation om 3 miljarder kronor med sex års löptid.
  • I januari 2024 emitterades ytterligare 3 miljarder kronor av gröna obligationer med åtta års löptid.
  • I mars 2024 emitterades Ellevios första gröna obligation i euro om 500 miljoner euro med tio års löptid.

Totalt upptogs därmed grön obligationsfinansiering om cirka 11 610 miljoner kronor under 2023 och första kvartalet 2024. Samtliga dessa medel har i enlighet med kriterierna i ramverket fördelats på gröna projekt per slutet av mars 2024.

Rapporten är tillgänglig på engelska på ellevio.se/en

Om Ellevios gröna ramverk
Ellevios aktuella ramverk för grön finansiering gavs ut i maj 2023. Ramverket syftar till att främja finansiering av investeringar som bidrar till att nå Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling. Det är anpassat till EU-taxonomin och har granskats av analysinstutet ISS ESG.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Östberg, Head of Financial and Sustainability Communication
+46 709 71 12 40, fornamn.efternamn@ellevio.se

Sidan uppdaterad 5 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?