Utbetalning till Edsbyns Elverks aktieägare påbörjas – 95,3 procent har tackat ja

Nyheter

Ägare till 95,3 procent av aktierna i Edsbyns Elverks har nu tackat ja till Ellevios bud på bolaget. Ellevio beräknar att utbetalning av ersättning kommer att kunna ske under december. Aktieägare som inte har tackat ja till budet men vill slippa inlösen uppmanas att ta kontakt med Ellevio.

Den förlängda acceptperioden slutade i fredags, den 19 november, och eftersom över 90 procent har accepterat kommer inlösen av resterande aktier att påbörjas.

Aktieägare som får sina aktier inlösta kommer att få samma ersättning som de ägare som har accepterat budet, det vill säga 2 111 kronor per aktie, men vid en inlösenprocess kommer utbetalningen att dröja. Vi uppmanar därför aktieägare som inte har accepterat erbjudandet att ta kontakt med Ellevio via e-post till EdsbynsElverk@ellevio.se för att kunna få sin ersättning snabbare.

Ellevio kommer att i största möjliga utsträckning ta direktkontakt med stora minoritetsaktieägare för att minska det antal aktier som tvingas genomgå inlösenförfarande.

- Vi är otroligt glada över att den extra bolagsstämman röstade ja med över 98 procent till de beslut som krävdes för att göra affären möjlig. Vi har nästan enbart fått positiv respons, och ser nu med glädje fram emot att påbörja arbetet med att integrera verksamheten med Ellevio och skapa värde för Edsbyns elnätskunder, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Ny bolagsordning registrerad

Ellevio har även fått bekräftat av AB Edsbyns Elverk att en ny bolagsordning har registrerats, i enighet med bolagsstämmans förslag om nytt verksamhetsföremål samt borttagande av hembud. Därmed är det sista väsentliga villkoret för affären uppfyllt.

Kontakt: EdsbynsElverk@ellevio.se

Mer information: ellevio.se/bud-edsbyns-elverk

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder.

Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?