Till aktieägare i Dala Energi: Se sändningen från 2 maj

Nyheter

Den 2 maj höll Ellevio ett digitalt informationsmöte riktat till aktieägare i Dala Energi med anledning av Ellevios offentliga erbjudande till aktieägarna.

Sändningen spelades in och du kan se den igen via budhemsidan framtidens-energi.se

När du ska besöka sidan framtidens-energi.se kommer du att mötas av juridisk text med rubriken ”Säkerställande av åtkomsträtt” där du behöver klicka på en grön knapp ”Jag bekräftar” för att komma vidare till själva hemsidan.

Anledningen är att budet inte får riktas till aktieägare i vissa länder på grund av restriktioner i dessa länder. 

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Östberg, Head of Financial and Sustainability Communications
E-post: framtidens-energi@ellevio.se
Tel: 070-971 12 40

Sidan uppdaterad 5 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?