Stadigt ökat intresse för sthlmflex – plan för permanent marknadsplats

Nyheter

Den tredje säsongen av forsknings- och utvecklingsprojektet sthlmflex har nu avslutats.

Den extrema situationen på elmarknaden har lett till en klart minskad elförbrukning. För forsknings- och utvecklingsprojektet sthlmflex har det inneburit lägre efterfrågan än förväntat, men samtidigt en möjlighet att testa nya affärsmodeller och lära sig för framtiden. Nu pågår planeringen för att skapa en permanent marknadsplats för eleffekt i Stockholmsregionen.

Vintern 2020/2021 skapades sthlmflex. Syftet var att testa ett nytt verktyg i form av en marknadsplats, för att hantera den utmanande kapacitetssituationen i regionens elnät. Enkelt uttryckt handlar sthlmflex om en marknad för elnätskunders flexibilitet där medverkande aktörer erbjuds ersättning för att vara flexibla med sin elanvändning eller elproduktion för att frigöra kapacitet. Under tre vintrar har marknadsplatsen varit i gång och intresset har stadigt ökat.

- Det har varit en lärorik resa för alla oss som varit med som grundare och deltagare. Det som började som ett unikt forsknings- och utvecklingsprojekt har utvecklats till en etablerad flexibilitetsmarknad.

- Vi har lyssnat mycket på deltagarna för att få till en så attraktiv marknadsplats som möjligt, samtidigt som den ska möta de faktiska behov som finns i elsystemet, säger Christina Simón, senior rådgivare på Svenska kraftnät som har varit projektägare.

Nära 5 000 resurser

Under vintern 2022/2023 har totalt tio olika flexleverantörer deltagit på marknaden, med totalt 4 641 olika prekvalificerade flexresurser, en ökning från 2 130 flexresurser vintern 2021/2022. Samtidigt har behovet av flexibilitet varit lägre än förväntat, eftersom de höga elpriserna har tryckt ner elanvändningen.

- I Ellevios elnät i Stockholmsregionen har vi haft ett lägre behov av flexibilitet än väntat. Vi kan även se en nedgång i elförbrukning om i genomsnitt cirka 10 procent hos våra privatkunder för perioden november-februari. Förklaringen är de höga elpriserna i kombination med en relativt varm vinter som minskar behovet av el för uppvärmning, säger Magnus Westman Larsson, affärsutvecklare på Ellevio.

Garanterad ersättning

En återkoppling som kommit från flexibilitetsleverantörerna är att det har varit svårt att förutse vilka intäkter man kan räkna med. Därför har projektet sett över de olika ersättningsmodellerna.

- Något som varit intressant och tagits emot positivt av deltagande flexibilitetsleverantörer är att vi i vinter har testat en så kallad tillgänglighetsersättning när elnätet har ett prognosticerat behov av flexibilitetstjänster. Affärsmodellen ger deltagarna en garanterad intäkt, för att de ställer resurser till marknadens förfogande, oavsett om den i slutändan används eller inte, precis som redan befintliga marknader gör. Totalt har 27,31 MWh tillgänglighetsersättning avropats denna vinter, säger Yvonne Ruwaida, senior affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution.

Flexibilitet kommer att vara en viktig byggsten för hela elbranschen i framtiden, för ett effektivt nätutnyttjande och en möjliggörare att snabbare möta efterfrågan på kapacitet.

- Trots en tillfällig nedgång i efterfrågan och elförbrukning i vinter, ser vi fortsatta kapacitetsutmaningar i olika delar i Stockholm med fortsatt långsiktig tillväxt och stora nyanslutningar. Detta gör att vi på E.ON ser ett fortsatt behov av flexibilitetsmarknader framöver och håller just nu på att fasa in flexibilitetslösningar som en del av vår linjeorganisation, säger Rebecca Samuelsson, affärsutvecklare på E.ON.

Utvärdering för framtiden

Nu värderas förutsättningarna för att skapa en ny marknadsplats för eleffekt i Stockholmsregionen med start nästa vintersäsong. Målet är att den nya lokala flexmarknaden även i framtiden ska vara en marknadsplats för effektflexibilitet i regionen som kan utvecklas till en nationell marknad i linje med de kommande EU-reglerna om flexibilitetstjänster. Svenska kraftnät kommer vara huvudman för den nya marknadsplatsen och arbetet pågår för fullt. I avvaktan på de nya reglerna ser Svenska kraftnät det som värdefullt att bygga vidare på erfarenheterna från sthlmflex.

- Mycket pekar på att flexmarknader kommer vara en del av framtidens elsystem. Genom att upprätthålla engagemanget från flexibilitetsleverantörerna, som tillkommit under åren med sthlmflex, hoppas vi att kunskap och framdrift på området inte riskerar att tappas bort, innan det nya EU-regelverket med krav på en nationell marknad har implementerats, säger Christina Simón från Svenska kraftnät.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?