Sex miljarder i kompensation till hushållen för de höga elpriserna

Nyheter

Igår presenterade Regeringen ett förslag för elpriskompensation, ett stöd till elkonsumenter som drabbats hårt av de kraftigt höjda elhandelspriserna under höst och vinter.

Regeringen har bett elnätsbolagen att hantera kompensationen till de berörda kunderna eftersom de anses bättre rustade att hantera den här typen av kundkontakt och betalningsadministration.

Elpriskompensationen gäller för de tre vintermånaderna december, januari och februari, och ersättningen baseras på hur stor elanvändning hushållet har varje månad. Hushåll som använder över 2000 kWh per månad ska få en ersättning på 2000 kronor per månad. Det kommer sedan finnas en trappa upp till 2000 kWh. Exakt hur denna kommer att se ut är fortfarande inte klart. Maximalt kan ett hushåll få 6000 kronor för perioden.

Ännu är det inte exakt fastställt hur kompensationen ska gå till eller när pengarna ska utbetalas – detta kommer regeringen att arbeta fram i dialog med myndigheter, elnätsbolagen och riksdagen. Klart är att medlen betalas ut retroaktivt till hushåll med hög elanvändning utan att de ska behöva ansöka om pengarna. Om kunderna har elhandelsavtal med rörligt eller fast pris påverkar inte kompensationen.

Varför har vi en elpriskris?

De höga elfakturorna som många elkonsumenter med rörliga elhandelsavtal överrumplats av, orsakas av priset på el, inte distributionen av el via elnäten som elnätsföretag som Ellevio står för.

Elräkningarna brukar vanligtvis gå upp under vinterhalvåret eftersom hushållen förbrukar mer el under de kalla, mörka månaderna än under sommarmånaderna. Men i år har elpriserna blivit ovanligt höga huvudsakligen på grund av stegrande europeiska priser på naturgas och utmaningar med överföring av el via de statliga stamnäten från norra Sverige till södra. Elpriskrisen har drabbat de kunder som haft elhandelsavtal med rörliga priser.

Varför är det elnätsbolagen som ska betala ut kompensation för höga elpriser?

De nuvarande höga priserna handlar alltså om priset på elen du köper från elhandlaren, inte om kostnaden för transporten av el via elnäten, som elnätsföretagen ansvarar för. Men regeringen menar att elnätsföretagen ändå är bättre rustade att hantera den här typen av kundkontakt och betalningsadministration, och har därför bett elnätsföretagen administrera kompensationen till berörda kunder.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?