Rekordintresse när Stockholms marknadsplats för eleffekt öppnar

Nyheter

Nu öppnar den tredje säsongen av sthlmflex, marknadsplatsen för efterfrågeflexibilitet i Stockholmsregionen. Intresset är rekordstort, med 120 procents ökning av deltagande flexresurser jämfört med föregående år.

Initiativet till sthlmflex uppstod när situationen med kapacitetsbrist i Storstockholm för några år sedan blev alltmer ansträngd. Fler bostäder, industrier, eldriven trafik och ambitiösa mål för minskade klimatutsläpp gör att elektrifieringen ständigt ökar i Storstockholm. Elnätsföretagen rekordinvesterar i nya och upprustade kablar, ställverk och annan utrustning, men innan elnätet är färdigbyggt kan kalla vinterdagar göra att efterfrågan på el plötsligt ökar dramatiskt. Kapaciteten i elnäten riskerar då att slå i taket. sthlmflex introducerades för att hitta eleffektresurser.

Flytta, minska eller producera

Enkelt uttryckt handlar sthlmflex om en marknad för elnätskunders flexibilitet. Olika aktörer erbjuds ersättning för att vara flexibla med sin elanvändning eller elproduktion, och på så sätt frigörs eleffekt när behovet uppstår. Det handlar om allt ifrån uppvärmning av villor och fastigheter, till elbilsladdare, reservkraftverk, fastighetsstyrning samt belysning. En deltagare kan alltså få betalt både för att den vid en given tidpunkt minskar eller flyttar sitt elbehov, eller för att man producerar el.

Inför årets säsongsöppning är intresset större än någonsin. Det rådande läget på elmarknaden, med ökade kostnader för el och efterfrågan på el i elnätet, har gjort att flexibilitet blivit en allt viktigare del av elsystemet. Marginalerna i det svenska elnätet har minskat och behoven av marknadslösningar som sthlmflex ökar. Det visar sig i att intresset mer än fördubblats jämfört med föregående vinter. Flexibilitetsmarknaden behövs när flaskhalsar i elnäten uppstår. Genom att allt fler aktörer deltar med effektflexibilitet kan kapacitet frigöras när det blir trångt i elnätet, till exempel under kalla vinterdagar. 

 - Det är viktigt med flexibilitet idag av flera skäl. Inom sthlmflex är det ett snabbt och effektivt sätt att hantera flaskhalsar i elnätet innan nätförstärkningar är på plats. I framtiden kommer den energiomställning vi står inför att ställa stora krav på elnätet, och då behöver vi använda oss av alla verktyg, däribland flexibilitet, säger Staffan Engström, enhetschef nya stödtjänster och nätutnyttjande på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät driver sthlmflex i samarbete med de två elnätsföretagen Ellevio och Vattenfall Eldistribution.

- sthlmflex är ett utmärkt exempel på hur olika företag går ihop för att lösa ett problem. Tillsammans tar vi ansvar för att våra kunder i Stockholmsregionen har en fortsatt trygg elförsörjning. Att vi går samman på en gemensam marknad gör också att sannolikheten för att den tillgängliga flexibiliteten kommer till användning, säger Magnus Westman Larsson, projektledare hos Ellevio.

Motsvarar en medelstor stad

Den nya säsongen öppnar den 1 december 2022 och pågår till 31 mars 2023. Denna vinter deltar totalt cirka 4 600 flexibilitetsresurser från 10 olika leverantörer. En nyhet till vinterns säsong är testet av en ny affärsmodell i sthlmflex som liknar den som finns på den nationella balansmarknaden FCR. Under vissa timmar får deltagarna på sthlmflex en ersättning för att de har tillgänglig effekt att sälja, oavsett om effekten i slutändan används eller inte. Det ökar lönsamheten för deltagarna på marknaden och minskar också tröskeln för nya deltagare att ta steget in på marknaden. 

- Årets flexibla resurser på marknadsplatsen kan tillsammans frigöra upp till cirka 150 MW om allt skulle vara tillgängligt vid samma tidpunkt. Det kan jämföras med effektbehovet i en mellanstor svensk stad. Affärsmodellen är en nyckelfråga för att potentiella flexibilitetsresurser fortsatt ska bli tillgängliga på flexibilitetsmarknaden, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution. E.ON Energidistribution ny projektmedlem

I år går E.ON Energidistribution in som ny medlem i projektet, som köpare av effekt i sina lokala elnät i länet. Köp av flexibilitet sker för första gången i sthlmflex på och av lokalnätet. I EON:s lokalnät finns också nya resurser från två stora värmeanläggningar, men också från villakunder i Vaxholm via en aggregator. Resurserna kommer sedan att kunna stötta både E.ONs lokalnät, men även Vattenfall Eldistribution och Ellevio som regionnätsägare.

- sthlmflex är ett spännande bidrag till att mildra kapacitetsbristen i regionen, bidra till fortsatt tillväxt och till att möjliggöra smartare styrning av vårt energisystem. Det är också spännande att se hur fler och fler olika typer av aktörer är aktiva på flexmarknaden. Ju fler olika typer av resurser som blir aktiva på marknaden, desto troligare är det att det finns flexibilitet när vi behöver det som mest i nätet, säger Adam Engström, prognoschef på E.ON.

Nya flexibilitetsleverantörer som vill delta med bud på marknaden under årets säsong kan anmäla intresse och resurser senast den 15 januari 2023.

Kontakt för media 

Jesper Liveröd, presschef på Ellevio, 070-92 99 623 

Vattenfalls pressjour, 08-739 50 10 

Svenska kraftnäts presstjänst, 010-475 80 10

E.ONs pressjour, 040-25 55 40

Om sthlmflex

Projektet sthlmflex drivs av Svenska kraftnät, Ellevio, Vattenfall Eldistribution och E.ON. Flexsäsongen pågår mellan den 1 december till den 31 mars, då förbrukningen under de så kallade höglastmånaderna är som högst och behovet av flexibilitet som störst. Inom FoU-projektet drivs marknadsplatsen där handeln sker av den oberoende marknadsoperatören NODES och elnätsföretagens beslutsstödsverktyg Switch av E.ON.  Marknaden omfattar hela Stockholmsregionen med totalt 26 kommuner.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?