Nya elmätare gör elnäten smartare

Nyheter

I april inleds arbetet med att installera nya elmätare hos Ellevios kunder i Hälsingland, Närke och Värmland. Skiftet lägger grunden för ett stabilare och mer hållbart elnät. För de flesta kommer bytet passera obemärkt förbi.

Under 2020 inledde Ellevio projektet i Stockholmsregionen och nu i april fortsätter man ut i andra delar av landet. Steg för steg kommer elmätare bytas ut och senast 2023 ska Ellevio har bytt ut samtliga sina nästan en miljon mätare.

– Insikterna vi fått från tidi­gare byten i andra områden har va­rit väldigt givande. Det kommer att vara till stor hjälp när vi nu ska förse fler kunder med nya smarta elmätare, säger Henrik Hagberg, programledare för elmätarbytet till nya smarta elmätare på Ellevio.

Under perioden april till juni ska drygt 18 000 mä­tare monteras i dessa områden (se karta).

Karta med markering av berörda områden

Karta med markering av berörda områden

– Innan bytet genomförs kom­mer vi informera de som påverkas. Sedan skickar ONE Nordic, som utför själva installationen, all praktisk information om bytet cirka två veckor innan det är dags. Det gör de i första hand via sms om vi har kundens telefonnummer, an­nars via e-post, Kivra eller brev, säger Henrik Hagberg.

För merparten av kunderna kommer bytet passera obemärkt förbi.

– Hos de flesta kunderna så sit­ter elmätaren i en källare om det är flerbostadshus, eller på fasa­den om det är en villa. Då behö­ver man inte vara hemma. Men en del har mätaren inne i bosta­den och för att komma åt dem måste teknikerna bli insläppta. I de fallen har vi särskilda rutiner för hur vi ska gå tillväga, med tydlig information till berörda kunder.

Hur går själva bytet till?

– Det är ett ganska enkelt in­grepp. Teknikern kommer dit, letar upp mätartavlan och gör en risk­bedömning, som man alltid gör vid en elinstallation. Efter det bryter man strömmen under ett par minuter, monterar bort den gamla elmätaren och genomför bytet. Sedan är teknikern kvar tills kommunikationen med den nya mätaren kommer igång, förklarar Henrik Hagberg.

– Det tar inte mer än en halvtimme, men har en stor in­verkan på vårt elnät och ska bland annat leda till färre och kortare elavbrott, en effektivare eldistribution och bättre möjlig­heter att påverka sin egen elan­vändning. På så sätt får vi ett smartare och mer hållbart elnät.

När miljontals elmätare ska bytas ut inne­bär det också att lika många gamla måste tas tillvara. Det kommer att ske på bästa tänkbara och miljövänliga sätt, menar Henrik Hagberg.

– Det är väldigt mycket elektronikskrot som går till materialåtervinning. Metall och elektronikdelar sorteras ut och resterande delar går till energiåtervinning. Det hanteras enligt konstens alla regler på ett an­svarsfullt och miljömässigt sätt.

– Våra nya smarta elmätare är dessutom producerade på ett miljövänligt sätt och är nästintill helt återvinningsbara, avslutar han.

Läs mer om elmätarbytet här

Sidan uppdaterad 11 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?