Ny studie om energilagring ska lösa svåra energiknutar

Nyheter

Ellevio och företaget Mine Storage drar nu igång en studie kring en innovativ metod för att lösa svåra knutar i det värmländska energisystemet. Idén handlar om att lagra energi – i gamla gruvor.

- Är metoden tekniskt möjlig kan det innebära att vi kan ansluta mer, storskalig förnybar energiproduktion i Värmland - trots att stamnätet är fullt, säger Tomas Brunzell, chef för Ellevios elnät i Mellansverige.

Hösten 2020 tvingades elnätsföretaget Ellevio sätta stopp för nya anslutningar av storskalig elproduktion i Värmland. Den expansiva vindkraftsutbyggnaden i länet har utvecklats i sådan takt att det produceras mer energi i Värmland än vad det nationella stamnätet kan ta emot. Enligt Svenska kraftnät som ansvarar för att bygga ut kapaciteten i stamnäten kommer förstärkningar inte att kunna vara på plats förrän tidigast 2030. Situationen bromsar utvecklingen i Värmland och den större energiomställningen, till stor frustration för både elproducenter, kommuner, näringsliv och Ellevio.

- Elnätet ska vara en möjliggörare för omställningen till ett fossilfritt samhälle, inte tvärtom, sa Tomas Brunzell då.

Men nu inleder alltså Ellevio och Mine Storage en egen studie om innovativ teknik för energilagring, med avsikt att underlätta för ny storskalig sol- och vindkraftsetablering. Det handlar om hur pumpkraftsanläggningar i underjordiska gruvor skulle kunna lagra energi, exempelvis från vindkraftparker, som idag inte kan överföras till stamnätet. På lång sikt kommer olika former av energilagring sannolikt bli en central del av det värmländska energisystemet.

- Elnäten spelar en nyckelroll för att förverkliga den svenska energiomställningen, och vi på Ellevio vill fortsätta möjliggöra mer förnybara energikällor i vårt nät. I väntan på att stamnätet förstärks tittar vi på flera innovativa sätt att lösa elnätsblockeringarna i Värmland, säger Tomas Brunzell.

Studien kommer att använmda sig av Mine Storage WoW™ (Way of Working) för att kvalificera potentiella gruvor inom Ellevios nätområde. Studien inkluderar också en utvärdering av de framtida behoven av energilagring i Ellevios nät, med beaktande av kapacitetsbegränsningar och planer för utbyggnad av förnybar energi. Detta kommer att skapa underlag för att bedöma affärsmöjligheterna för ett energilager på olika platser i Ellevios nät.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?