Ny batterifabrik kräver storsatsning för elförsörjning

Nyheter

Fordonstillverkaren Volvo meddelade nyligen att de planerar att etablera en ny fabrik för battericeller i Mariestads kommun. Målet är storskalig produktion 2030, men tillverkning i mindre skala kommer att inledas innan dess.

Ellevio, som ansvarar för elförsörjningen under både byggtid och när produktionen kommer igång, står inför en av sina största satsningar någonsin i regionen.

- Batterifabriken blir en vitamininjektion inte bara för Mariestadsregionen, utan för svensk industri, konkurrenskraft och klimatomställning. Produktionen är helt avhängig tillgången på el och vi på Ellevio är dedikerade till att förverkliga planerna och trygga behoven, säger Tomas Brunzell, Ellevios chef för elnät i Mellansverige.

Stor optimism efter besked om Volvos batterifabrik

Med prognoser om tusentals nya arbetstillfällen knutna direkt eller indirekt till etableringen, orsakade Volvos besked ett glädjerus i Mariestad och Västra Götalandsregionen när nyheten landade. Att Sverige nu får ytterligare en storskalig batteriproduktion innebär dessutom att landet kliver fram som förgrundsnation för elektrifierings- och laddteknik. Att valet till slut landade på Sverige och Västra Götaland handlade till stor del om tillgången på fossilfri el. Det är här Ellevio kommer in i bilden.

- Batteriproduktion i den här storleksordningen kräver enormt mycket el, och vi kommer att få överträffa oss själva för att bygga infrastruktur som klarar av elförbrukning på den här skalan. När anläggningen tas i bruk kommer den att vara en av våra allra största kunder sett till effekt, säger Tomas Brunzell.

Batterifabrik nyckel för elektrifieringen

Men att bygga elnätsinfrastruktur omgärdas av både höga kostnader och långa ledtider. Utdragna tillståndsprocesser har blivit en av de största bromsklossarna för både förverkligandet av klimatpolitiken och ett näringsliv i omvandling. För att Volvos planer ska kunna förverkligas är det viktigt att elnätsatsningarna kan komma igång så snart som möjligt.

- Transportsektorn står för ungefär hälften av de svenska, inhemska utsläppen. För att fasa ut fossildrivna fordon och möta den stegrande efterfrågan på eldrivna transporter är batteriproduktionen avgörande för både kunden Volvo och resan mot ett fossilfritt samhälle. Allt detta är i sin tur avhängigt att vi får förutsättningar att bygga ny elnätsinfrastruktur snabbt, säger Tomas Brunzell.

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef 070-929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevios pressjour, dygnet runt, 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?