Marknadsaktör på sthlmflex: Potentialen är väldigt stor

Nyheter

Den 1 december förra året öppnade Stockholmsregionens nya marknadsplats för eleffekt – sthlmflex. Elhandelsföretaget Entelios är en av marknadsaktörerna och ser möjligheterna. – Potentialen är väldigt stor för att sälja flexibilitet i Stockholmsområdet, säger Christian Bengtsson, projektledare för sthlmflex på Entelios.

Sthlmflex är en marknadsplats för att köpa och sälja effekt i Stockholmsregionen och på så sätt motverka kapacitetsbrist i regionens elnät. Det nordiska elhandelsföretaget Entelios är en av de aktörer som säljer effekt på den nya marknaden:

– Vi har flera kunder i Stockholm som önskar att sänka energikostnaderna och samtidigt bidra till en hållbar utveckling av staden. Sthlmflex ger oss möjligheten till båda, säger Mattias Harrysson, försäljningschef för energi- och miljötjänster på Entelios.

En marknadsaggregator

Entelios fungerar som en så kallad marknadsaggregator. Det innebär att deras kunder avstår från att använda effekt, kundernas effekt samlar Entelios i sin tur ihop till ett större effektbud som de säljer på sthlmflex. Gränsen för att kunna delta på sthlmflex är 100 kW, så tack vare att Entelios kan ta hand om flera kunders effektbidrag kan även mindre effektminskningar ha stor betydelse för att lösa ansträngda lägen i elnätet.

– Sverige ska fasa ut kärnkraften som i huvudsak ska ersättas av vind- och solkraft. För att säkerställa ett stabilt elsystem behövs flexibilitetstjänster på både produktions- och konsumtionssidan. Flexibilitetsmarknader blir därmed möjliggörare för det gröna skiftet och det bidrar våra kunder till, säger Christian Bengtsson.

Stora energianvändare

Entelios var tidiga med flexibilitet och deltog redan 2012 i ett norskt projekt för att erbjuda flexibilitet till en lokal nätägare. I dag är deras flexibilitetstjänster etablerade på ett 10-tal lokala och nationella marknadsplatser över hela Norden och de kan erbjuda sammanlagt ungefär 100 MW. Deras kunder är stora energianvändare som industrier, fastighetsbolag och offentlig verksamhet och exempel på flexibilitetsresurser som används i Stockholm är elbilsladdning, fryslager, industriella processer och styrning av fastighetssystem för uppvärmning och ventilation. Den gemensamma nämnaren är att kundernas elanvändning styrs ned på ett sätt så att verksamhet eller komfort inte påverkas i någon större utsträckning.

Stärker hållbarhetsprofilen

– Entelios optimerar kundernas elkostnader och att skapa intäkter från flexibilitetsmarknader är en ny affärsmöjlighet. Utöver reducerade energikostnader så ser vi även kundnyttor som stärkt innovations- och hållbarhetsprofil för våra kunder, säger Mattias Harrysson och Christian Bengtsson fyller i:

– Vår erfarenhet är att det tar tid för en flexmarknad att etableras, men sen tar det fart. Sthlmflex har inte funnits så länge, men se till exempel på Coordinet där antalet köp av flex trefaldigades över en säsong. Det visar vilket stort behov av flexibilitetstjänster elmarknaden har idag.

Hur har det gått hittills på sthlmflex, har ni erbjudit någon effekt?

– Vi la faktiskt vårt första bud den här veckan och nu hoppas vi på fortsatt kallt väder så att efterfrågan för flexibilitet ökar, säger Mattias Harrysson.

Under början av februari genomfördes de första köpen inom projektet.

FAKTA: Om Sthlmflex

Projektet sthlmflex drivs av Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall Eldistribution. Den inledande testperioden pågår mellan 1 december 2020 till 31 mars 2021, då förbrukningen under de så kallade höglastmånaderna är som högst och behovet av flexibilitet som störst. Förhoppningen är marknaden med effektflexibilitet ska etableras permanent därefter. Läs mer på svk.se/sthlmflex

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?