”Kundnöjdhet är något man måste förtjäna”

Nyheter

Emma Thorsén, ny chef för kundrelationer på Ellevio

Vid årsskiftet började Emma Thorsén som ny chef för kundrelationer på Ellevio. Emma har en gedigen erfarenhet av kundrelationer från drygt 10 år i tv-branschen och kommer senast från Viaplay där hon arbetat som Chief Customer Officer.

Hon kan se flera likheter mellan ett broadcastbolag och ett företag som Ellevio.

– Såväl installationer som avbrott är ju kundnära frågor där det finns stora likheter och även då hur det upplevs av kunderna, trots att tjänsterna är olika, säger Emma Thorsén som också tar plats i Ellevios ledningsgrupp.

– Den stora, och spännande, skillnaden är monopolställningen som ett elnätsföretag helt naturligt har. I en reglerad verksamhet behöver vi exempelvis vara mycket tydliga med vad vi gör, vilka investeringar vi gör i samhället och vilka initiativ vi tar, fortsätter hon.

En bransch i förändring

Det som lockar lite extra hos Ellevio är en spännande bransch i förändring och hållbarhetsperspektivet, något som Emma återkommer till flera gånger. Hon lyfter det växande engagemanget för hållbarhet i vårt samhälle och hur våra elnät är en viktig del av omställningen för vårt klimats bästa som nu pågår.

– Vissa ser ju elnäten som en av de viktigaste bitarna i klimatomställningen. Samtidigt är eldistribution inte en tjänst som har högt engagemang hos kunderna. Att skapa det intresset och engagemanget hos kunderna är en utmaning. Men vi har också, just på grund av hållbarhetsperspektivet och den medföljande elektrifieringen, en stor möjlighet att skapa förståelse för vilka krav detta ställer på kapaciteten i elnäten och våra investeringar, säger Emma Thorsén.

Förutom att skapa ett starkare engagemang hos kunderna kan Emma Thorsén även se möjlighet att arbeta inåt i organisationen och skapa en sömlös kundupplevelse genom ökat samarbete och genom ett alltid närvarande kundperspektiv, i alla delar av verksamheten.

Slutligen, vad betyder en nöjd kund för Ellevio?

– Att vi har förtroende. Och det är inget man får av sig själv. Det är ett kapital som man bygger upp. Det gör Ellevio redan idag och det ska vi arbeta på ännu hårdare. Har vi kundernas förtroende så får vi arbetsro att fokusera på det som vi vet är viktigt för ett effektivt, säkert, och pålitligt elnät, avslutar Emma Thorsén.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?