Invigning av unikt projekt för Stockholms elektrifierade framtid

Nyheter

I ett soligt och krispigt höstväder ute på Mälarens vatten firade Ellevio, Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård och ett antal andra gäster att den kraftledningen som under fyra år byggts mellan Beckomberga och Bredäng nu är färdig. Projektet är unikt eftersom det är den första kraftledningen med kapacitet för spänningsnivåer på 400 000 volt som dras genom tätort. Den markförlagda kabeln är en betydande del av den ringled av högspänningsledningar som nu byggs genom huvudstaden.

Den 1,2 mil långa kraftledningen följer den gamla luftledningens sträckning, med den stora skillnaden att ingenting syns. Nästan halva sträckan av kabeln ligger nu på Mälarens botten och resterande del är nedgrävd under mark, istället för att som tidigare bäras av höga kraftledningsstolpar. Invigningen gick av stapeln på elfartyget Movitz som tog deltagarna på en tur längs med sjökabelsträckningen.

Ellevios vd Johan Lindehag inledde med att beskriva samhällsutvecklingen som är fonden som kraftledningsprojektet ska ses mot:

- Till 2045 kommer elanvändningen öka med över 40 procent i Stockholm. För att klara energiomställningen och göra det möjligt för både transportsektorn och industrin att byta fossila bränslen till el är vi helt beroende av att få in mer el till hela området och i stort behov av att höja kapaciteten. Beckomberga-Bredäng-projektet är en avgörande pusselbit i den stora utbyggnaden av elnätsinfrastrukturen som nu genomförs i Stockholm.

Karin Wanngård lyfte Stockholms klimatmål och förutsättningarna för näringslivet i kommunen:

- Att säkra stockholmarnas tillgång till el är avgörande om vi ska klara den helt nödvändiga klimatomställningen, och det är en central del för att Stockholm ska kunna nå målet att bli en klimatpositiv stad 2030. En viktig aspekt är även att se till att näringslivet får tillgång till den el som krävs för att ställa om fordonsflottan av tunga transporter. Därför är den här nya kraftledningen så viktig.

Tre personer klipper ett orange invigningsband

Innan alla gick ut för att titta på den avvecklade luftledningen berättade Ellevios projektledare för Beckomberga-Bredäng, Jenny Nilander, om de utmaningar som det är för enorma infrastrukturprojekt i en stor stad som Stockholm. Att exempelvis lägga ner nio kablar med en diameter på 15 centimeter i marken där den ska dela utrymme med vattenledningar, avloppsrör, fjärrvärmekablar och fiber, för att bara nämna en del av det som är draget under våra fötter, är ett delikat arbete. Men också de störningar det innebär att gräva i stora vägar med tät trafik eller att stänga av tunnelbana för att kunna få fram kabeln under spåret.

Ute på däck blickade deltagarna upp i skyn när båten tyst gled under luftledningen där uppe. Från den 50 meter höga järnstolpen på Fågelön till den motsvarande på andra sidan vid Mälarhöjdsbadet. En ledning som försörjt Stockholm med ström sedan 1930-talet men som nu blir ersatt för att Stockholm fortsättningsvis ska kunna utvecklas till den elektrifierad framtid vi behöver.

Stor elstolpe i järn, skog, ett hus, himmel.På plats under invigning fanns även media representerat, bland annat Dagens nyheter, läs deras reportage här: https://www.dn.se/sverige/ett-mastodontprojekt-som-vi-inte-kommer-att-se/

Fakta om projektet

Byggstart: 2019
Spänningssatt: september 2023
Total kabelsträcka: 12 kilometer, varav 5,6 kilometer sjökabel
Antal kablar: 9
Antal säckar som sjökabelskydd och artificiella rev: ca 7 000Överföringskapacitet: Motsvarande effekten från Ringhals 3 och 4 eller 200 st havsbaserade vindkraftverk på 10 MW
Entreprenörer: NKT och Craftor

Läs mer om projektet här!

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?