Inkludering och jämställdhet viktiga frågor för KTH-studenter

Nyheter

Ellevio representerades av Cecilia Stensson, Alice Bergqvist Lilja, Frida Månsson och Sanaz Lavasani.

Nätverket Malvina, som riktar sig till kvinnliga och ickebinära studenter på KTH, bjuder regelbundet in till olika näringslivsevent. Under slutet av februari var Ellevio inbjudna som en intressant, framtida arbetsgivare för nätverkets medlemmar.

Engagemanget bland deltagarna var stort med frågor som hur könsfördelningen ser ut bland både Ellevios medarbetare och ledning, hur Ellevio är som arbetsgivare och hur inställningen till balans i livet ser ut inom företaget. Det här är avgörande frågor för att attrahera framtidens kompetenser.

Lyhörd och flexibel arbetsplats

Ellevios medarbetare Sanaz Lavasani, Cecilia Stensson och Alice Bergqvist Lilja kunde för en intresserad publik berätta om sina tre olika resor inom företaget som specialist, chef och projektledare och nätplanerare.

- Jag ville berätta om företagskulturen som är viktig för mig. Vi har en lyhörd och flexibel arbetsplats och prestationskriterierna handlar om så mycket mer än det utförda jobbet, sägare Sanaz Lavasani, nätplanerare på Ellevio.

Fler får upp ögonen för branschen

Ellevio ökar stadigt andelen kvinnliga medarbetare och nu är 36 procent av de anställda kvinnor, medan andelen kvinnor är högre än män i företagets ledningsgrupp. Susanne Brageé, chef för People & Culture på Ellevio, menar att en bra arbetsplats handlar om mer än bara andelen män och kvinnor och att Ellevio hellre pratar om inkludering.

- Vi arbetar på att bygga en respektfull och inkluderande miljö oavsett om det berör exempelvis ålder, kompetens, etnicitet eller kön. I inkluderingsarbetet är jämställdhet ett spår av flera. Att vi nu får möjlighet att komma ut till studenter på KTH och berätta om vårt företag är väldigt roligt och vi hoppas att flera får upp ögonen för vårt företag och bransch, säger Susanne Bragée.

Inkludering är en hygienfaktor

Elina Pak, KTH-student och ansvarig för näringslivsevent inom Malvina, berättar att nätverket vill ge medlemmarna alla möjligheter som finns, att möta företag med en bra kultur:

- Som kvinna eller ickebinär är det viktigt att hitta till arbetsgivarna som målmedvetet arbetar med inkludering. Jag vill ha med företag på våra event som verkligen vill nå föreningar som oss. Att man engagerar sig är ett tecken på att man tycker frågan om inkludering är viktig.

Malvina2_2000x1125.jpg

Fakta

Mångfald och inkludering är en förutsättning för att vi ska lyckas med att nå våra högt uppsatta mål. Vi ser olikheter som en tillgång och därför arbetar vi aktivt med att öka vår mångfald hos våra medarbetare. Vad gäller etnicitet vill vi spegla samhället i stort. Ellevio har även en jämställdhetsgrupp med representanter från olika delar av verksamheten som har i uppdrag att lyfta dessa frågor.
Läs mer om Ellevios företagskultur och arbetsmiljö

Läs mer om nätverket Malvina

Nu elektrifierar vi Sverige!

Vill du vara med och utveckla samhället och tillsammans med oss forma framtidens elnät? Då är Ellevio arbetsplatsen för dig! För oss är mångfald och inkludering en förutsättning för att vi ska lyckas med att nå våra högt uppsatta mål. Vi ser olikheter som en tillgång och arbetar därför aktivt med att öka mångfald hos våra medarbetare.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss och spana in våra lediga tjänster här.

Sidan uppdaterad 11 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?