Framtidens elnät är redan här

Nyheter

Elnät i landskap

Fortum testar nu en ny teknologi som kan revolutionera sättet vi styr och kontrollerar våra elnät. Tekniken öppnar helt nya möjligheter att styra och övervaka ställverk.

– Det här är ett stort steg mot framtiden, säger Bengt Almgren som är ansvarig för Fortums regionnät i Sverige.

Utrustningen i dagens ställverk har sett i princip likadan ut i flera decennier. Men nu kommer vi att göra spännande tester med en ny utrustning. Det är Fortum som gör testerna av nya SASensor-systemet från det holländska företaget Locamation.

Kortfattat om den nya tekniken

De reläskydd som sitter i varje fack i ställverken tas bort och ersätts av givare ute i facken samt av två datorer som är gemensamma för hela ställverket. Reläskydden finns i datorernas mjukvara och datorerna utgör reserv för varandra.

Givarna kommunicerar med datorerna via optisk fiber. Det gör överföringen blixtsnabb och utrustningen blir mindre känslig för exempelvis åska.

Genom att all information från ställverket finns tillgänglig i datorerna så finns möjligheter att på ett enkelt sätt utveckla helt nya funktioner. Det är bara fantasin som är begränsningen!

Systemet bygger på en öppen plattform som gör det möjligt även för andra än leverantören att skapa applikationer t.ex. kan kunden eller en extern mjukvaruleverantör utveckla egna nya funktioner.

– Detta är en plattform för framtiden och ett teknikskifte. Jag tycker det är mycket spännande och det känns bra att vi på Fortum är med och leder utvecklingen på elnätsområdet, säger Bengt Almgren på Fortum.

Utrustningen kommer att testas virtuellt i en laborationsmiljö hos Locamation i Holland under hösten. Planen är att sedan installera den i ett fördelningsställverk i Stockholm under våren 2014. Till en början ska den nya utrustningen köras parallellt med dagens, vilket gör det möjligt att jämföra och analysera nya och gamla tekniken.

Locamation levererar utrustning, öppen plattform och mjukvara av vilken en del av mjukvaran kommer från det Göteborgsbaserade företaget Protrol.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?