Fortum tar hjälp av lokal expertis för att korta strömavbrotten

Nyheter

Elnät i landskap

Fortum Distribution har skrivit avtal med Malungs elnät, Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten. Avtalen gör att elnätskunderna snabbare kan få tillbaka strömmen om något fel inträffar.

– Vi får tillgång till kunnig personal som finns lokalt och kan rycka ut om det händer något, säger Jimmy Mattsson som är ansvarig på Fortum Distribution.

Fortum äger mycket av regionnätet, de större ledningarna med högre spänningsnivå, i Dalarna. Om ett fel inträffar på en regionledning eller i en större station så riskerar tusentals kunder att bli utan ström. Tack vare avtalen med tre lokala elnätsföretag, som trädde i kraft vid årsskiftet, kan avbrottstiden kortas avsevärt.

– Vi får lokal närvaro och även värdefull lokalkännedom. Personalen blir även våra ögon ute i fält och det är väldigt viktigt, säger Jimmy Mattsson på Fortum.

I området kring Falun, Borlänge och Malung finns flera stora turistorter, som Sälenfjällen och Falun med sin skidstadion där skid-VM kommer avgöras. Platser som både lockar mycket folk och är beroende av en trygg elförsörjning.

– Även om vi på Fortum inte äger lokalnätet i området så påverkar ett fel i vårt nät även kunder hos andra bolag. Man kan säga att elnätet är uppbyggt som ett träd. Går en stor gren sönder så dras även de mindre grenarna med i fallet, förklarar Jimmy Mattsson.

För de lokala bolagen så innebär avtalen en chans att bredda kompetensen och få delvis nya arbetsuppgifter.

– Det hjälper oss på flera sätt, både att vi får in ny kunskap och att vi får en snabbare felavhjälpning till våra kunder, säger Jonas Angel som är driftchef på Borlänge Energi.

– Samarbetet innebär också att vi i ett tidigt skede kan ge information till kunderna angående störningar på regionnätet och hur det drabbar oss, säger Jan Eriksson, driftchef på Falu Energi & Vatten.

Borlänge Energi har drygt 28 000 kunder, Falu Energi & Vatten drygt 30 000 kunder och Malungs Elnät cirka 14 500 kunder. Totalt får alltså nästan 75 000 hushåll en snabbare hjälp om något händer – och förhoppningsvis kortare strömavbrott.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?