Flexibel elanvändning en lösning på kapacitetsproblem i elnäten

Nyheter

Att det är trångt i våra elnät har blivit en het fråga under det senaste året, både medialt och politiskt. Nu tar Ellevio, tillsammans med Vattenfall Eldistribution, till ett nytt och unikt grepp för att försöka lösa delar av utmaningen. - Vi frågar våra kunder, stora som små, och andra aktörer om hur och till hur stor del som de kan hjälpa till att lösa det här, säger Bengt Johansson, ansvarig på Ellevio.

Stockholmsområdet växer kraftigt och elanvändningen kommer nå rekordnivåer under kommande år. Transportsektorn ska elektrifieras, samtidigt som många stora infrastrukturprojekt drar igång, etableringen av datacenter tar fart och fler och fler invånare och företag som kräver allt mer el. Det gör att det befintliga elnätet inte riktigt räcker till. En del i lösningen på problemet är om man kan jämna ut elanvändningen och kapa de effekttoppar som normalt sett finns. Därför söker nu Ellevio och Vattenfall tillsammans stöd av näringsliv, fastighetsägare, privatkunder och andra aktörer.

-Vi vill undersöka våra kunders förmåga till effektflexibilitet, vilket i praktiken betyder att kunder flyttar alternativt minskar sin elanvändning under tider då det är hög last i elnätet, förklarar Ellevios Bengt Johansson.

Förfrågan till marknaden om efterfrågeflexibilitet handlar om att gå ut till kunder, teknikleverantörer och tillsammans hitta smarta och tekniska lösningar som frigör kapacitet från elnätet, exempelvis:

  • Tjänster som gör att fastigheter automatiskt minskar uppvärmningen innan runt 17-tiden när de flesta hushållen börjar med matlagningen. Därmed minskar det samtidiga effektuttaget från elnätet.
  • Sporthallar och simhallar som sänker temperaturen under några timmar på eftermiddagen när användandet av sporthallen är som störst och då vattnet i simhallen behåller sin egen temperatur.
  • Företag som kan minska/stänga av el från elnätet under vissa timmar under året eller skjuta in extra produktion för att på så sätt skapa mer utrymme i elnätet, exempelvis företag med reservaggregat eller serverhallar.

- Något liknande i stor skala har vad vi vet inte gjorts i Sverige eller Europa tidigare, så vilka förslag på lösningar som kommer att komma in vet vi inte. I första hand kommer vi att efterfråga lösningar i Storstockholm där vi går ut tillsammans med Vattenfall, säger Bengt Johansson.

Skälet att Vattenfall och Ellevio gör den här marknadsförfrågan gemensamt är att Stockholmsområdet är en helhet och det finns behov för bolagen att sina samordna aktiviteter i relation till stamnätet (Svenska kraftnät). Marknadsförfrågan vänder sig till kunder anslutna till Ellevio eller Vattenfall Eldistribution i Stockholms län, med undantag för området väster om Södertälje tätort och norr om Norrtälje tätort, samt kunder i området Bålsta kommun och södra delen av Knivsta kommun. Marknadsförfrågan vänder sig även till kommersiella aktörer som kan tänka sig erbjuda tjänster med befintliga såväl som nya kunder i dessa geografiska områden.

Som incitament för kunden finns pengar att spara. Med en elnätsavgift som baseras på kundens maximala uttag av effekt går att få ner kostnader genom att kapa effekttoppar. Det som nu sker är en marknadsförfrågan, för att undersöka vilka resurser som finns hos kunderna och hur en modell för att handla upp skulle utformas.

Förfrågan har två delar:

Ökad flexibilitet löpande över året, vilket förutom att den skapar mer ”utrymme i nätet” även kan spara pengar för den aktive kunden. Detta vänder sig mot större kunder såsom kommuner, företag samt aktörer som kan erbjuda tjänstelösningar till en större grupp mindre kunder.

Extra kapacitet när nätet är som mest belastat – exempelvis en riktigt kall februaridag eftermiddag klockan 17. Detta vänder sig främst mot aktörer som har möjlighet att ”koppla bort sig från nätet”, eller skjuta in extra produktion.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?