​Ellevio moderniserar historisk station i Stockholms elnät

Nyheter

Det är Ellevios största stationsprojekt någonsin och unikt i energi-Sverige. Nu går startskottet för en total ombyggnad av ställverket i Värtan. Ett miljardprojekt som blir en viktig pusselbit för att säkra Stockholms fortsatta elektrifiering.

Området Värtan, vid stadsdelen Hjorthagen, har i över 100 år varit ett nav i elförsörjningen av Stockholm. Det var här den första stora elledningen in till huvudstaden byggdes och på allvar tog elen till stan. Nu är det dags för en ny epok när ett gigantiskt projekt drar igång. Ellevio ska, tillsammans med entreprenören Linxon, bygga om hela ställverksområdet för att framtidssäkra elförsörjningen. Den ombyggda Värtanstationen kommer öka kapaciteten i elnätet och öka driftsäkerheten.

- Det här projektet är ett jätteviktigt steg för hela Stockholm. Satsningar likt den här i Värtan är en förutsättning för att staden ska kunna fortsätta sin elektrifieringsresa, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Viktig pusselbit

Stockholm och Sverige är mitt uppe i en omställning av energisystemet, en avgörande del i att möta klimatutmaningarna. Hela fordonsflottan ska gå på el senast 2030, tunga industrier ska ställa om och vi ska ha ett klimatneutralt energisystem i Sverige senast 2045. Det i kombination med ett generellt ökat elberoende i samhället ökar kraven på elnäten och tillförlitligheten.

- Ombyggnationen av Värtan är en av de viktiga pusselbitarna och lägger grunden för att Stockholm ska kunna fortsätta utvecklas, skapa tillväxt och nå sina högt ställda klimatmål. Regionen växer oerhört fort och det byggs mycket ny infrastruktur, bland annat 11 nya tunnelbanestationer. Vi vill vara en möjliggörare för det, säger Johan Lindehag.

Byggstart under 2021

När avtalet med Linxon skrevs under nyligen var det startskottet för projektet. Markarbeten startar under våren 2021 och den nya stamnätsstationen ska stå klar under 2025. Då ska hela det befintliga ställverksområdet byta skepnad. Från ett utomhusställverk stort som två fotbollsplaner, till ett komprimerat inomhusställverk med modern arkitektur. Projektet är unikt i sitt slag i Sverige, eftersom det blir första gången som den här typen av storskalig anläggning byggs om inne i en storstad som Stockholm.

- Det är ett speciellt projekt på många sätt. Vi har jobbat med planering och förberedelser i mer än fem år, så det känns såklart fantastiskt att komma igång. Det är ett oerhört komplext arbete vi har framför oss, eftersom hela anläggningen ska vara i drift och leverera el till stockholmarna samtidigt som ombyggnationen sker. säger Hans Arnesjö och Emelie Kjellström, projektledare på Ellevio.

FAKTA: Station Värtan

  • En stamnätsstation är en anläggning som tar emot el från stamnätet och distribuerar vidare på lägre spänningsnivå via regionalt och lokalt elnät
  • I Värtan kommer el in via stamnätets kablar med 220 kV spänning. Elen transformeras sedan ner till 110 och 33 kV
  • 1918 invigdes elledningen från vattenkraftverket Untran utanför Tierp till ställverket i Värtan Elens etablering möjliggjorde Stockholms utveckling
  • 1948 flyttades stationen till den tomt där den nya stationen ska byggas och vara klar 2025
  • Entreprenör i projektet är Linxon, med NCC som underentreprenör

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?