Ellevio lanserar nytt klimatmål: Eldrivna fordon och arbetsmaskiner senast 2030

Nyheter

Ellevio har antagit ett nytt klimatmål som ett led i att minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet: ”Eldrivna fordon och arbetsmaskiner senast 2030”.

– Tillsammans med våra entreprenörer vill vi minska utsläppen från de maskiner och fordon som används i vår verksamhet. Målet är också en viktig signal kring vart vi vill och vart vi är på väg, säger hållbarhetschef Karolina Viksten.

Ellevio har, som ett av Sveriges största elnätsföretag, en helt avgörande uppgift för framtidens hållbara samhälle, men vi vill också öka takten i arbetet med att minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet. Därför justerar vi kontinuerligt upp våra klimatambitioner.

Det nya målet om eldrivna fordon och arbetsmaskiner ska vara uppfyllt senast 2030 och gäller bland annat:

  • mindre arbetsfordon, som exempelvis servicebilar
  • tjänstebilar som används av våra entreprenörer
  • fordon som transporterar material eller utrustning till oss och till våra entreprenörer
  • större arbetsmaskiner, som hjullastare, kranar och skogsmaskiner

Det rör sig bland annat om flera hundra servicebilar som kör dagligen för att utföra underhåll, service och felavhjälpning i Ellevios nät.

Andra alternativ i undantagsfall

Eldrift är målet, men om laddinfrastruktur, beredskapsaspekter eller tekniska utmaningar hindrar eldrift, så kan HVO – förnybar diesel som tillverkas av vegetabiliska och animaliska fetter – eller andra fossilfria bränslen användas i undantagsfall.

Redan i december 2021 fattades beslut om att alla Ellevios egna nya arbetsfordon ska ha eldrift, med undantag av vissa beredskapsbilar.

För att vi ska nå målet till 2030 har ett flertal aktiviteter initierats, bland annat:

  • Skärpta krav i upphandlingar. Ellevio premierar redan idag entreprenörer med ett ambitiöst klimatarbete genom så kallade mervärden i upphandlingar, och detta arbete kommer att utvecklas.
  • Rapportering av fordon och bränsle. Entreprenörerna rapporterar från och med nu vilka fordon som används samt vilken mängd bränsle som förbrukas.
  • Löpande dialoger med leverantörer, entreprenörer och branschkollegor.

– Vi hoppas nu få i gång ännu mer dialog och fler idéer om hur vi tillsammans med våra samarbetspartners kan minska vår klimatpåverkan. Ju fler vi är som strävar efter denna utveckling, desto snabbare kommer den tekniska utvecklingen också att gå, säger Karolina Viksten.

Läs gärna mer om Ellevios hållbarhetsarbete och -resultat i vår års- och hållbarhetsredovisning. Rapporten för 2022 släpps den 27 april 2023.

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig till hållbarhetschef Karolina Viksten.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?