Ellevio lämnar nytt bud på Edsbyns Elverk

Nyheter

Elnätsföretaget Ellevio lämnar idag ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AB Edsbyns Elverk. Budet omfattar hela koncernen och köpeskillingen är satt till 385 miljoner kronor. För de enskilda aktieägarnas del innebär budet en kontant ersättning om 2 111 kronor per aktie. Det motsvarar en premie om 51 procent över senaste stängningskursen.

- Vi ser i Edsbyns Elverk ett robust och attraktivt företag vars elnät kan bli en naturlig förlängning av Ellevios nät. Vårt omfattande investeringsprogram innebär att vi kan skapa ett mer modernt och vädersäkrat elnät i området. Vi ser också att Ellevios elnätspriser ligger lägre än de priser Edsbyns Elnät har idag, säger Johan Lindehag vd på Ellevio.

Dagens bud innebär att koncernen värderas till 385 miljoner kronor, vilket är 65 procent mer än det bud som Ellevio lämnade på koncernen 2020. Bakgrunden till den ökade värderingen är bland annat covid-19-pandemins avmattning, stabilare elpriser, tydliggöranden kring elnätsregleringen, och fortsatt långsiktigt låga räntor. Koncernens genomförda försäljning av Elektra Hälsingland AB, vars verksamhet inte var strategiskt kompatibel med Ellevios kärnverksamhet, spelar också in.

- Ellevio är en långsiktig och dedikerad elnätsägare med gedigen branschkunskap. Socialt ansvarstagande är viktigt för oss, och vi är måna om all personal, oavsett verksamhetsinriktning och tjänst. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för företaget, kunderna, lokalsamhället och medarbetarna, säger Johan Lindehag.

Acceptperioden för erbjudandet avslutas den 22 oktober 2021.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?